לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

טפסים

‏‏circle  טופס שיבוץ לגני ילדים - שנת תשע"ב  

‏‏circle  טופס שיבוץ לבתי ספר - שנת תשע"ב 

circle  אישור מסגרת התמחות 

circle  מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה סטאז' - שנת תשע"ב 

circle  דגם הפניה להתמחות

היתר העסקה המאפשר פניה למוסדות חינוך לצורך קבלת משרה בהיקף של שליש מישרה לפחות כמתמחה להוראת במקצועות הכתובים בטופס בהתאם למסלול. 

circle  דגם אישור שלוש שנות הכשרה

מתמחה, המציג אישור זה, זכאי לדרגת שכר המקבילה לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר, במהלך שנתיים מיום סיום הלימודים בשנה ג'. 

circle  מינוי החונך

אישור מינוי החונך ופרטי המתמחה בהוראה. 

circle  טופס הערכה מעצבת בחינוך קדם יסודי

מתבצעת במהלך השנה ע"י הגננת החונכת בשיתוף המפקחת ע"מ שהמתמחה יקבל משוב על איכות עבודת ההוראה, לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת. 

circle  טופס הערכה מעצבת בהוראת בתי הספר 

מתבצעת ע"י המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. מטרתה לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה, לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת. 

circle  טופס הערכה מסכמת בחינוך הקדם יסודי  

circle  טופס הערכה מסכמת בחינוך הקדם יסודי 

מתבצע בסיום שנת ההתמחות ע"י הגננת החונכת וע"י המפקחת. טופס זה הוא תנאי לקבלת רישיון עיסוק בהוראה.

circle טופס הערכה מסכמת בבית הספר 

circle טופס הערכה מסכמת בבית הספר 

מתבצע ע"י ועדה המרכיבה את המפקח המקצועי או המפקח הכולל כיו"ר, מנהל בית הספר, המורה החונך, רכז השכבה / רכז המקצוע / רכז הערכה ומורה עמית. מטרתה לתת משוב מסכם על תפקודו של המתמחה בהוראה במהלך השנה. 

circle  טופס הגשת ערר 

הטופס מיועד להגשת ערר על ועדת הערכה מסכמת בשנת ההתמחות. 

circle  טופס בקשה לקראת קבלת רישיון הוראה  

circle  דפי מידע לסטודנטים לקראת שנת ההתמחות (סטאז') בשנת הלימודים הבאה