מפקחי משרד החינוך בבתי הספר היסודיים בירושלים

לקראת יציאתכם לשנת הסטאז' מצורפים הפרטים של מפקחי משרד החינוך בבתי הספר היסודיים.

שימו לב כי מנח"י (מנהל חינוך ירושלים) מרכז את בתי הספר בעיר ירושלים,

ואילו מחוז ירושלים מרכז את בתי הספר בבית שמש והסביבה.

 

דוא"ל

שם המפקח/ת

ruthy@education.gov.il

רותי בן חור – מחוז ירושלים

innaza@education.gov.il

זלדמן אינה – מחוז ירושלים

veredli@education.gov.il

ורד ליבי - מחוז ירושלים

ywerzi@gmail.com

יואל וייצברגר - מחוז ירושלים

sdavid132@gmail.com

סעדיה דוד - מחוז ירושלים

sharonsh3@education.gov.il

שרון שני - מחוז ירושלים

rinara@education.gov.il

רנה רביד – מנח"י ירושלים

daliapi@education.gov.il

דליה פינק – מנח"י ירושלים

yishaile@education.gov.il

ישי לוי – מנח"י ירושלים

saritbr@education.gov.il

שרית ברונר – מנח"י ירושלים

 

כתובת משרד החינוך- רחוב כנפי נשרים 22 גבעת שאול ירושלים

קבלת קהל יום ב' 15:00 – 17:00

בהצלחה,

צוות המסלול היסודי ויחידת הסטאז