mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

סטאז'

הגב' סיגל מושכל עצמון מרכזת הסטאז' 
טל' 02-6558159 
דוא"ל: sigalmus@dyellin.ac.il
ימי קבלה: שלישי וחמישי בתיאום מראש (חדר א' 202)

הגב' אילנית שרגאי מזכירת הסטאז'
טל' להשארת הודעה: 02-6587581
02-6558175
דוא"ל: ilansh@dyellin.ac.il

stag

      

נוהל לקביעת דרגות למורים חדשים ברפורמה

ערכת עובד חדש לפתיחת תיק במשרד החינוך

טפסים למתמחים העובדים דרך העמותות

מצגת פרחי הוראה - מחוז ירושלים

רשימת מסמכים למערכת לפתיחת תיק

ברכה לשנה החדשה מאת הגב' שרה זילברשטרום ראש גף הכשרה בהוראה

 

דפי מידע לסטודנטים לומדי שנה ג' לקראת שנת ההתמחות (סטאז') בשנת הלימודים הבאה

חוזר מנכ"ל בעברית

חוזר מנכ"ל בערבית

מסגרות מאושרות להתמחות - מדיניות המשרד החל משנה"ל תשע"ח 


download התמחות בהוראה (סטאז') - להורדת תכנית הלימודים

 
משרות מוצעות נכון ל 01.07.2017


קול קורא- פליירים- לתחרות סיפורים, כרזות וסרט- מתמחים לכרזה

קול קורא- פליירים- לתחרות סיפורים, כרזות וסרט- מתמחים בסיפור

קול קורא- פליירים- לתחרות סיפורים, כרזות וסרט- מתמחים בסרט