mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי חינוך עיוניים

 

                                                                            ראש לימודי החינוך: 
                                                                    ד"ר בועז צבר
                                                                                boazrush@dyellin.ac.il


לימודי החינוך מקנים לסטודנט יכולת להבין לעומק סוגיות ערכיות, חברתיות ואנושיות, ברמת הפרט וברמת הכלל. הלימודים במכללה מבקשים להעניק לסטודנט תשתית תיאורטית נאותה לעבודה חינוכית בחברה הישראלית הרב תרבותית וכן להקנות כלים בסיסיים שיסייעו לסטודנט בהתמודדות עם אתגרים שונים העולים תוך כדי עבודת ההוראה בשדה ובמגע עם קהילות בית הספר.

העובדה שצוות המרצים של לימודי החינוך העיוניים מגיע מתחומי דעת שונים, מאפשר העשרה הדדית וגישה בין-תחומית. אנשי הצוות מנהלים דיאלוג מתמיד בסוגיות של מה הם התכנים הראויים ביותר להיות בסיס לעבודת החינוך וההוראה.

 

הלימודים העיוניים מתמקדים בכמה תחומי חינוך:

פילוסופיה של החינוך: הסטודנטים במכללה נחשפים להוגים מהעת הקדומה ועד ימינו, תוך עיסוק בלבטים פילוסופיים בחינוך; 

פסיכולוגיה של החינוך: הסטודנטים נחשפים לפסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה של ילדים ושל מתבגרים וכן פסיכולוגיה חברתית. 

סוציולוגיה של החינוך: הסטודנטים עוסקים בסוגיות של שוויון, מנהיגות, בית הספר והשלטון, סטייה ורב תרבותיות. 

מבוא למחקר בחינוך: המבוא מקנה יסודות במחקר האיכותני והכמותי. 

מוקד טיפוח החשיבה בכיתה ההטרוגנית.

 

 דרישות המכללה ללימודי החינוך מפורטים בכל מסלול. כל סטודנט מחויב לכתוב עבודה סמינריונית בחינוך.

*על מנת לקבל פטור על לימודי מכללה קודמים יש לפנות לראש לימודי החינוך.מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך