mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

אנתרופוסופיה מהי?

הבסיס הרוחני של חינוך ולדורף הוא האנתרופוסופיה, מדע הרוח מיסודו של רודולף שטיינר.

האנתרופוסופיה קוראת תגר על המושג של גבולות הידיעה, היא איננה מקבלת את ההנחה

 שידע חייב להישען על ההתנסות החושית ופותחת פתח לאפשרות שגם התנסות על חושית 

 יכולה להוות מקור לידע. כדי להבדיל בין ידיעה לבין השערות בעלמא, דורשת האנתרופוסופיה

פיתוח נמרץ של החשיבה. החדירה למישורים העמוקים יותר של הקיום איננה יכולה להסתפק

בחשיבה שכלתנית אלא עליה לשאוף לקשר חדש בין חשיבה ורגש. הרגש עושה את דרכו לאובייקטיביות

והחשיבה הופכת חמה וקונקרטית יותר. בדרך הארוכה של חינוך חיי הרגש החשיבה והרצון

מתאפשרת התמרתן ליכולות של ראיה תמונתית, השראה ואינטואיציה בתהליך זה יש מקום מרכזי

להתנסות האמנותית המהווה מסלול התחנכות אישי.


לזמן בו אנו חיים מאפיינים משלו. הרציונאליזם המצומצם שאיתו נפתחה המאה ה-20 איננו מספק יותר,

ובחיפוש אחר משמעות יוצרים בני אדם צעירים קשר לתורות רוחניות מסוגים שונים.

בחיפוש זה יש לאנתרופוסופיה מקום ייחודי: משימתה היא להביא ביחד את שאיפת העומק של המזרח עם פירות היצירה האינדיבידואלית של המערב ולאפשר מסלול של יצירה רוחנית מודרנית, נגיש לכל אדם.

 

 

לדף הבית של חינוך יסודי (בגישת ולדורף)

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך