mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך יסודי (בגישת ולדורף) - מבנה ותכנית הלימודים

 

הרציונל, המטרות והדגשים של לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגילאי

תכנית הכשרה לחינוך ולדורף קיימת במכללה מזה 14 שנים (משנת תשנ"ו). היא עונה על הביקוש ההולך וגדל למורים בבתי-ספר ולדורף הממלכתיים שמספרם בארץ גדל מידי שנה.

חינוך ולדורף מבוסס על משנתו של ד"ר רודולף שטיינר, מחנך, פילוסוף והוגה דעות, שהקים את בית הספר הראשון ברוח זו בראשית המאה העשרים.

ייחודו של חינוך ולדורף מתבטא גם במתודות ההוראה. תחומי הדעת השונים נלמדים בדרך של התנסות חווייתית, עם דגש על עשייה (מלאכות שונות כגון: חקלאות, נגרות, בישול ואפיה) ועל אמנות (תנועה, מוסיקה, דרמה, ציור ופיסול) כחלק אינטגראלי של התהליך הלימודי. הדגש הוא על הוראה רב-תחומית ברוח הומניסטית תוך שילוב אומנויות ואמנויות עם תחומי דעת מגוונים.
צמיחה והתפתחות.

המורים בתכנית ההכשרה באים מתחומי דעת מגוונים והמשותף להם הוא שהוכשרו במוסדות הכשרה לחינוך ולדורף בארץ ובעולם.

הסטודנטים בתכנית ולדורף לומדים את יסודות חינוך ולדורף הנשענים על הפסיכולוגיה ההתפתחותית, על תפיסת העולם ועל תפיסת האדם על פי משנתו של שטיינר וממשיכי דרכו. כמו כן עוברים הסטודנטים הכשרה אמנותית מקיפה, שתתרום להתפתחותם הפנימית ותסייע להם בעתיד בהוראה. התנסויות בציור, רישום צורות, פיסול וכיור, אוריתמיה, מוסיקה, שירה, דרמה ועיצוב הדיבור מתקיימות לצד עיון באספקטים החינוכיים של הגישה ולימוד מעמיק של האדם כישות גופנית, נפשית ורוחנית.

כל סטודנט בתכנית הכשרה זו (מלבד אלה הלומדים במסגרת חד-חוגית, מדעים או מתמטיקה) יבחר בחוג התמחות ראשי ובשתי חטיבות:

1. חטיבת  חינוך ברוח ולדורף
2.  חטיבה בין-תחומית: האמנות כמעצבת את התפתחות האדם

הלומדים במסגרות חד-חוגיות לא ילמדו חטיבות כנ"ל.

מטרתו של תהליך ההכשרה היא לטפח ולעודד את התפתחותו הפנימית של המורה, לעודד חשיבה יצירתית רב-תחומית, לפתח יכולת קשב ושיח ולשפר מיומנויות אישיות וחברתיות.

כבר מהשנה הראשונה שותפים הסטודנטים לחיי בית הספר. תחילה הם צופים בלבד בכיתות ובאירועים חברתיים, והחל בשנה השנייה הם מתנסים בהוראה בהדרכת המדריכים הפדגוגיים ובליווי מורי בית הספר.

 

התכניות המוצעות:

 

א. הסמכה מלאה בחינוך ולדורף:
השתלמות ארבע-שנתית בחינוך ולדורף ובאנתרופוסופיה המיועדת לסטודנטים בכל הגילאים, ללא תואר או לבעלי תארים קודמים. לימודים אלה מרוכזים ביום וחצי בשבוע + אימוני הוראה. הקבלה היא על סמך ראיון אישי.

ב. הסמכה מלאה בחינוך ולדורף ללימודי תואר .B.Ed ולתעודת הוראה בחינוך היסודי:
התכנית היא ארבע שנתית. הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע ומסמיכים את הבוגרים ללמד הן בבתי ספר רגילים והן בבתי ספר המתמחים בגישת חינוך ולדורף.

ג. הסמכה מלאה בחינוך ולדורף בתכנית מרוכזת ללימודי תואר .B.Ed ולתעודת הוראה בחינוך היסודי:
תכנית מרוכזת ארבע-שנתית לתואר .B.Ed + תעודת הוראה בחינוך היסודי והסמכה בחינוך ולדורף. תכנית זו מיועדת לגילאי 30+ שאינם יכולים ללמוד שבוע לימודים מלא, והיא נבנית תוך התאמה אישית לכל סטודנט. ניתן להכיר בלימודים קודמים ולרכז את הלימודים בשלושה ימים בשבוע.

ד. שנת מבוא לאנתרופוסופיה ולחינוך ולדורף:
יום וחצי בשבוע במשך שנה. שנת הלימודים הראשונה של תכנית ההכשרה המלאה בחינוך ולדורף בנויה כשנת מבוא לאנתרופוסופיה ולחינוך ולדורף. מטרתה להפגיש את הסטודנטים עם יסודות האנתרופוסופיה, לאפשר להם להתנסות במגוון תחומי אמנות ככלי להתבוננות ופיתוח היצירתיות ולהקנות בסיס להבנת האדם מילדות עד בגרות על פי תפיסת העולם האנתרופוסופיות (בתום השנה הראשונה ניתן להמשיך לשלוש שנים נוספות להשלמת ההכשרה).

 

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי (בגישת ולדורף)

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך