mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך יסודי (בגישת ולדורף) - רקע ומידע כללי

לאורך הלימודים בתכנית ולדורף נשזרת צמה המורכבת משלושה חוטים המשתלבים בתהליך דינמי:


א. התפתחות אמנותית שביסודה התפיסה שכל אדם הוא אמן, שחייו הם יצירת אמנותו.

ב. לימוד הגישה האנתרופוסופית שבמרכזה העמקת הבנת האדם וייעודו האינדיבידואלי בזיקה אל העולם במישורים הפיסיים הנפשיים והרוחניים.

ג. חינוך ולדורף כאמנות התהוות שבמרכזה נחשפים הילדים לתהליכים איכותיים המתפתחים בהתאמה לגילם.


בחינוך ולדורף כל ילד נתפס כאמן, איש מעשה ומדען בפוטנציה. ההוראה היא יצירתית, באווירה של יוזמה והתלהבות, העוברות מהמחנך לתלמיד.

חינוך ולדורף מבוסס על הפילוסופיה של ד"ר רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה. לפי גישה זו החינוך נתפס כאמנות והאמנות, הפונה לרגש ולחוויה, משמשת אמצעי מרכזי בהוראה. על פי שטיינר, כל תהליך לימודי מתחיל במעשה, באימפולס שהופך לרגש ולחוויה ומאוחר יותר למושג ולהכרה.

הסטודנטים בתכנית ולדורף עוברים הכשרה אמנותית מקיפה התורמת להתפתחותם הפנימית, שתסייע להם בעתיד בהוראה. התנסויות בציור, רישום צורות, עבודה בחומר, אוריתמיה, מוסיקה ודרמה מתקיימות לצד עיון באספקטים חינוכיים שונים ולימוד מעמיק של האדם כישות גופנית, נפשית ורוחנית.מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי (בגישת ולדורף)

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך