המרכז ללימודי נשים ומגדר

ראש המרכז: הד"ר לילי זמיר

המרכז ללימודי נשים ומגדר, מזמין את הלומדות/ים במסלול "עובדי חינוך" ללימודים חווייתיים ומרתקים בנושאי מגדר, דיני עבודה, קולנוע משפט ועוד...

(ראו באתר המכללה את התכנית תחת הכותרת "המרכז ללימודי נשים ומגדר")

מעבר לעניין, הלימודים מאפשרים לבוגרים/ ות לגשת למכרזים במקומות העבודה בכל הנוגע לתפקידים כגון: הממונה על מעמד האישה (תפקיד הקיים בכל מקום עבודה שבו מעל ל-25 עובדים/ות). או הנציב /ות לטיפול בהטרדות מיניות ומניעתן (גם תפקיד זה מחויב על פי חוק בכל מוסד!)

ולאלה שעוסקות/ים בהוראה בפועל, הוראת הנושא בבתי הספר ובמסגרות החינוך הפורמלי (נגשים לבחינות בגרות בנושא, בבתי ספר בהם הנושא נלמד),הבלתי פורמלי, ומסגרות אחרות כגון בניית תכניות התערבות בקהילה.

הלימודים בנויים כך שחלק מהקורסים חופפים לאלה הנלמדים במסלול, ואת יתר הקורסים ניתן להשלים, ביעוץ אישי עם ראש המרכז, למכסת 10 ש"ש כנדרש בחוק. ניתן לפרוס את הלימודים על פני כל תקופת הלימודים, ואם יש צורך, אפשר להשלים קורסים בתום הלימודים בתשלום נוסף, כמקובל במכללה.

בתום הלימודים מקבלים תעודה הנלווית לתעודת הבוגר/ת.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אלי ישירות

lilyzami@dyellin.ac.il