מבנה ותכנית הלימודים

להורדת תכנית הלימודים לחצו כאן


להלן פירוט הקורסים הנלמדים בתכנית "עובד חינוך"

לימודי חינוך עיוניים: אבני דרך בחברות, המחשבה החינוכית, שיטות מחקר כמותי ומחקר איכותני, לקויי למידה, הוראת מיומנויות כתיבה קריאה ומתמטיקה.
קורסי ליבה: בין הוראה ללמידה, הוראה למידה ואני, הוראת מבוגרים.
התנסות מעשית בקהילה
לימודי העשרה: לשון, אנגלית עד לרמה של פטור, אזרחות ומיומנויות מחשב.
עבודות סמינריוניות: במסגרת הלימודים הסטודנטים כותבים שתי עבודות. אחת בחינוך והשנייה ב"ידע צבור" – חינוך מבוגרים.
התמחות בחינוך מבוגרים
חטיבות משניות:

  • היסטוריה, יהדות, לשון וספרות
  • טבע סביבה ובריאות
  • אמנות ותקשורת

מקצועות הליבה בחינוך:


"התנסות מעשית": כל סטודנט מחויב ב 112 שעות התנדבות בקהילה. הקורס המלווה התנדבות זו נקרא: "בין הוראה ללמידה"
הקורס עוסק בקשר בין הפרט לקהילה ולחברה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפעולת ההתנדבות. ההתנדבות מקשרת את הפרט לחברה בה הוא חי ומסייעת בבנייה של קהילות. כמו כן, ההשתתפות הנה אחד המרכיבים המרכזיים בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.
תכני הלימוד בקורס: מהי ההתנדבות; מה חשיבותה לחברה ומה מניע אנשים להתנדב (תוך דגש על החברה הישראלית); הקשרים הדו-כיווניים בין הפרט לקהילה בה הוא חי, ובין הפרט לחברה ולמדינה; תופעות המנהיגות וההעצמה הקהילתית בהקשר להתנדבות ולבניית חברה.
סוגיות מרכזיות הרלבנטיות לתופעת ההתנדבות בהקשר הישראלי: תופעת ההתנדבות ביהדות, הקשר בין התנדבות לחינוך לאזרחות טובה, והתפתחות המגזר השלישי והתנועות החברתיות בישראל.
במהלך הקורס מתקיימים דיונים בחוויות העולות מתוך ההתנדבות, בהתמודדות עם קשיים ואתגרים שונים שעולים במהלך ההתנדבות – כל אלה בהקשר לחומר הנלמד.

"הוראת מבוגרים":
קורס זה מתמקד ביחסי הגומלין שבין הפרט לבין הקבוצות החברתיות הסובבות אותו (המשפחה, ארגון העבודה). הוא בוחן מניעים, תהליכים והתנהגויות של האדם מרמת הפרט עד רמת המקרו- המשפחה והארגון. בקורס זה מתקיים עיסוק בנושאים שונים מתחום הפסיכולוגיה החברתית ובהם: אישיות האדם, מעברים ושינויים. נלמדים תהליכי מוטיבציה, לחץ ושחיקה, מקורות כוח וביטויי כוח, מנהיגות וניהול. כמו כן, מתקיימת התנסות בדרכי התחנכות אישית וחברתית.
הקורס מתמקד במושג "אנדרגוגיה", הקניית ידע ומיומנויות ללומד המבוגר, בלמידה לאורך החיים ובחשיבות האוריינות לפרט ולחברה. כמו כן נידונים ההבדלים בין הלומד המבוגר ללומדים צעירים, בתחום הלימודי, הרגשי, המוסרי והקוגניטיבי. דגש מיוחד מושם על תפקיד המבוגר הלומד בחיי משפחתו וילדיו, וכן על הלומד המבוגר כמנהיג בקהילתו. הקורס שם דגש על הוראת מבוגרים במאה ה-21, בהקשר לגלובליזציה ולטכנולוגיה המשתנה, ובקשר בין למידת המבוגר לבין זכויות דמוקרטיות ואזרחות.

"הוראה למידה ואני"
קורס זה בוחן השקפות עולם מנחות בחינוך ומשמעותן, דימוי הלומד והמלמד, ומתקיימת היכרות עם המערכות בסביבתנו – תפקידים ומשמעות הפרופסיה. זאת ועוד, בקורס נלמדות תיאוריות העוסקות בהתפתחות ולמידה אישית וחברתית. כמו כן, הסטודנטים נחשפים להשקפות ולאידיאולוגיות שונות בחינוך ומגבשים תפיסת עולם אישית לגבי דמות המחנך. נוסף על כך, הקורס מבוסס על מפגש ראשוני שבין תהליכי הוראה – למידה - הערכה. מפגש זה קשור לעולמו הפנימי של כל סטודנט, לזיכרונות שלו, לתהליכים האישיים שעבר וכן לתהליכים החברתיים והפוליטיים שמשפיעים על כולנו, כיחידים וכחברה.
בקורס מתקיים תהליך שתומך בפיתוח תפיסות, ידע, כלים ומיומנויות של למידה עצמית שיסייעו לסטודנט להתגבר על קשיים ומשברים, להתפתח באופן אישי וגם לפעול בהתאמה לפרט ולקבוצה, תוך מחויבות למוביליות אישית, לימודית וחברתית.
בקורס נלמדים נושאים מרכזיים מעולם המחקר בתחום החינוך וההוראה כבסיס ללימוד האקדמי. הסטודנטים מתנסים בהוראה מגוונת על בסיס תכנים אקדמיים, נחשפים לשיטות הערכה מסורתיות וחדשניות ומנתחים מאמרים מקצועיים מתחום החינוך תוך פיתוח החשיבה, למידה והערכה.
בקורס מושם הדגש על הגברת המודעות לסוגיות עכשוויות במרחב, בתחומי חינוך חברה וסביבה, תוך הבנת המורכבות של כל שיח חברתי – חינוכי ולצד עידוד למעורבות וללקיחת אחריות.

 

 

המסלול בגוגל פלוס    ערוץ היוטיוב של המסלול