mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

התנסות מעשית

במסגרת הלימודים מחויב כל סטודנט ב 112 שעות התנדבות בקהילה.

ההתנדבות מלווה בקורס הנקרא "בין הוראה ללמידה". בו נלמד הקשר בין הפרט לקהילה ולחברה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בפעולת ההתנדבות.

ההתנדבות מקשרת את הפרט לחברה בה הוא חי, ומסייעת בבנייה של קהילות. כמו כן, ההשתתפות הנה אחד המרכיבים המרכזיים בתרבות הפוליטית הדמוקרטית.
הסטודנטים לומדים מהי ההתנדבות, מה חשיבותה לחברה ומהם מניע אנשים להתנדב (תוך דגש על החברה הישראלית), עוסקים בקשרים הדו-כיווניים בין הפרט לקהילה בה הם חיים, ובין הפרט לחברה ולמדינה, ומתמקדים בתופעות המנהיגות וההעצמה הקהילתית בהקשר להתנדבות ולבניית חברה.
נידונות סוגיות מרכזיות הרלבנטיות לתופעת ההתנדבות בהקשר הישראלי: תופעת ההתנדבות ביהדות, הקשר בין התנדבות לחינוך לאזרחות טובה, והתפתחות המגזר השלישי והתנועות החברתיות בישראל.

הלימודים במהלך הקורס הנם כלי מלווה להתנדבות מעשית של הסטודנטים בקהילה. לכן, במהלך הקורס דנים גם בחוויות העולות מתוך ההתנדבות, בהתמודדות עם קשיים ואתגרים שונים שעולים במהלך ההתנדבות – כל אלו בהקשר לחומר הנלמד.

המסלול בגוגל פלוס    ערוץ היוטיוב של המסלול