הסבת אקדמיים והרחבת הסמכה

תעודת הוראה בחינוך המיוחד במכון הריפויי ע"ש שזר להסבת אקדמיים ולהרחבת הסמכה
תכנית הסמכה להוראה בחינוך המיוחד המתאימה לסטודנטים המחזיקים בתואר אקדמי בתחומי דעת שונים, או למורים בעלי תעודת הוראה בחינוך רגיל, המעוניינים בהרחבת הסמכה. בתחום זה ישנם שני מסלולי התמקצעות: מורה בכיר בחינוך המיוחד לילדים בגילאי 21-6; או - גננת בכירה בחינוך המיוחד לילדים בגילאי 6-0. תכנית הלימודים כוללת לימודי הכשרה עיונית (30 ש"ש), הכשרה מעשית (15 ש"ש), לימודי חוג ( 16 ש"ש), לימודי יסוד ולימודי תחום דעת (10 ש"ש ).
תכנית הלימודים נבנית באופן אישי ומותאם לכל סטודנט בהתחשב בלימודיו הקודמים.
במסגרת ההכשרה נדרש כל סטודנט בהסבת אקדמאיים להתנסות מעשית בבתי ספר ובגנים משלבים וכוללניים של החינוך המיוחד במהלך שלושה סמסטרים, פעמיים בשבוע. סטודנטים הלומדים לקראת הרחבת הסמכה נדרשים גם כן להתנסות מעשית בבתי ספר או גנים משלבים וכוללניים של החינוך המיוחד, אך במהלך שני סמסטרים, פעמיים בשבוע.