mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מסלול גננות חינוך מיוחד - מבנה הלימודים

 

רכיבי הלימודים

היקף שעות

הכשרה להוראה
לימודי חינוך
דידקטיקות
אוריינות מחקר בחינוך
עבודה מעשית36-30 ש"ש

התמחות בגיל הרך וחינוך מיוחד

26 ש"ש

חטיבה באמנויות ותקשורת
או
חטיבה במדעי הרוח

10 ש"ש
או
10 ש"ש

לימודי יסוד והעשרה
לימודי שפת ההוראה לרמת פטור
לימודי אנגלית לרמת פטור
לימודי אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת פטור
לימודי תרבות ומורשת עם
עזרה ראשונה ובטיחות
העשרה כלל מכללתית

 

 16-10 ש"ש

 

  

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי גננות חינוך מיוחד 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך