special-ed-facebook

תכניות מיוחדות

במסלול המלמ"מ קיימות תכניות שונות ומגוונות המעשירות את חוויית הלימוד והופכות אותה לחוויה משמעותית ביותר עבור הסטודנטים - המלמדים והתלמידים כשותפים בתהליך הלמידה. מחקרים רבים מדגישים את חשיבותה של הלמידה ההתנסותית. חיבור בין המעשה לתיאוריה דרך ההתנסות מכונה על ידי בול 'גישור' (Ball, 2000). גישור בין התיאוריה לפרקטיקה. מטרתן של התוכניות המיוחדות ממוקדת בהעצמה של חוויית ההכשרה והפיכתה ללמידה פעילה, אקטיבית ומאפשרת עצמאות (מעשית וחשיבתית) ומעודדת יוזמה ( Darling-Hammond, 2006). 

 

קליניקת חשבון

בשנה ב' מתנסים הסטודנטים בהוראת החשבון באוכלוסיות מורכבות.

הקליניקה כוללת לימוד תיאורטי על דרכי הוראת החשבון ובתוך כך הוראת החשבון הפונקציונאלי.

 

 

קליניקת קריאה

בשנה א' לומדים הסטודנטים את נושא הוראת הקריאה באוכלוסיות מורכבות.

נלמדות מספר שיטות קריאה והן נצפות בבתי הספר השונים. כמו כן בונים הסטודנטים עזר לתלמיד בנושא הקריאה.

 

 

קליניקת ליקויי ראייה

במסגרת הקורס ליקויי ראיה הניתן בשנה ג', הסטודנטים משתתפים בפרויקט לימוד התלמידים ביחד עם ההורים ועם צוות בית הספר.

שיתוף פעולה זה יוצר סיעור מוחין הממנף את הלמידה של התלמידים ( ברובם הם תלמידים עם שיתוק מוחי, עיוורון או לקות ראייה ועוד).

הערך המוסף הנוסף לתוכנית זו הוא ההתוודעות של הסטודנטים (שאוטוטו הופכים למורים) למקומם המרכזי והחשוב של ההורים בהתפתחות התלמיד (הילד שלהם).

התנסות זו מכינה אותם טוב יותר לעבודתם כמורים בשדה.

 

 

 

 

 

makmah-klinika-6

קליניקת חשבון

 

 malmah-klinika1

עזר מיוחד הנבה לצרכי התלמידה.
התלמידה עם העיוורון ממששת את המרקעים השונים ומגיבה על פי ההוראה-
מדהים שיתוף הפעולה שלה והחיוך הנסוך על פניה כשהיא מצליחה!

 

 

 

malmah-klinika2

סטודנטיות, הורים וצוות מציגים את התובנות שלהם מההתנסות המשותפת עם התלמידים

 

 

 

malmah-klinika-keren-or

תכנון ובניית משחק מותאם לתלמיד עם לקות ראייה ומוגבלויות מורכבות