special-ed-facebook

סטודנטים מספרים

המסלול בשבילי

מסלול  הלימודים במלמ"מ הוא האמצעי בו בחרתי לעשות שינוי משמעותי בחיי, שינוי שייתן לי תחושת סיפוק ומשמעות לצד האתגרים הכרוכים בו. היה לי חשוב לחוות את הדברים לעומק, לא רק מבחינה אקדמית, כפי שאכן התקיים לאורך קורסים רבים ומגוונים, אלא גם באמצעות התנסות מעשית, שתקנה לי ידע וכלים בהמשך דרכי.  

בראייה האישית שלי רבים  מאיתנו מייחלים שיבינו ויקבלו אותם כפי שהם, לטוב ולרע. בפועל, לא כולם זוכים בזאת, אם בשל דעות קדומות, חוסר ידע, חששות ופחדים. הדבר מועצם עוד יותר בקרב ילדים ואנשים עם מוגבלויות מורכבות והבסיס לשינוי מתחיל לדעתי ברמת ההבנה והמודעות שלנו.

המפגש הבלתי אמצעי במסגרת הלימודים עם ילדים ואנשים עם מוגבלויות מורכבות פתח לי צוהר לעולמם המיוחד, בו פועלים יחד הורים, מחנכים ואנשי צוות מסורים, המהווים אבני דרך בתהליך השינוי שלנו כחברה.


לא מדובר בתהליך קל כלל ועיקר. רבים הם התסכולים, הכאב ולעיתים גם התחושה של דריכה במקום, אך ככל שיעמיק ויקנה אחיזתו בנו ובסביבתנו הקרובה הרי שתהא זו דרכנו הצנועה להיות שותפים לדבר בעל ערך ומשמעות.


אני תקווה שכל אחד ואחת מכם ימצא את השביל הנכון לצעוד בו, להאיר את עולמו הפנימי ולהקרינו כלפי חוץ, תהא הבחירה אשר תהא.

 

שלכם,

חנה שליים

hana-shlaim1

 


 

סרט המשקף את הלימודים במסלול, אותו הכינו הסטודנטיות המסיימות בשנת 2013: