special-ed-facebook

סטודנטים מספרים על הפורום

מהו הפורום בשבילי?

הפורו"ם של המלמ"מ, הוא מקום בו הסטודנט יכול לבטא את עצמו ואת עולמו במסגרת מכילה ותומכת. מקום שסטודנטים ומרצים יושבים ביחד ומנסים בשיתוף הדדי ליצור חברה לומדת יותר ועושה יותר.
הפורו"ם נתן לי מקום שבאמת הרגשתי משמעותי בלימודים. וענה לי על הרצון שלי לא רק ללמוד אלא גם לעשות.
אני חושב שהפורו"ם מהווה כר ללמידת עמיתים ולהכנה להוראה לא פחות מכל קורס אחר ואף יותר.
הלוואי שכל המסלולים יצליחו ליצור דיאלוג בריא בין הסטודנטים למרצים ויצרו מסלול לומד ומכיל, לסטודנטים ולמרצים.

שחר כלאףהפורום עבורי:

בתור סטודנטית הפורום מייצג עבורי מקום בו מתקיים שיח מרצה -סטודנט בגובה העיניים, מקום בו ניתן להעלות הערות והארות מחיי היום יום במכללה ולקבל מענה מראש המסלול מהמרצים השונים.
כסטודנטית, הלימודים והדרישות האקדמיות ממלאים כמעט את כל היום ונותר מעט זמן בו אני יכולה להרגיש שאני תורמת לחברה ומעשירה את חיי. הפורום נותן לי מקום פעיל בארגון אירועים וחוויות שונות עבור המסלול ונותן מקום ליזמות ויוזמות מצד הסטודנטים, ובתוך כך לנסות להפוך את השנים במכללה לחוויה מכוננת וטובה יותר עבור הסטודנטים. כל זה מתקיים בבתי הסטודנטים על ארוחת ערב טעימה ואווירה נעימה!


גבי קליימן