mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

המסלול לחינוך על יסודי - מבנה הלימודים

 

המסלול להכשרת מורים לחינוך על יסודי מכשיר מורים ומחנכים בשתי תכניות עיקריות:

• תכנית ארבע שנתית לסטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) ולתעודת הוראה.
• תכנית להכשרת אקדמאים להוראה.

בנוסף, מוכשרים במסלול סטודנטים הלומדים בתכניות אישיות על פי הרקע הלימודי הקודם שלהם. הסטודנטים הסדירים מתמחים בהוראה של שני תחומי דעת מתוך מגוון החוגים המוצע במכללה (ראו רשימה).

 

תכניות מיוחדות למסלול:

* הכשרת אקדמאים להוראה בחינוך על יסודי: תכנית אישית המותאמת לצורכי הסטודנטים; הכרה בלימודים קודמים; אפשרות לימים מרוכזים; התנסות בהוראה.

* השלמות לבעלי תעודה לא אקדמית: תכנית אישית המתחשבת בלימודים קודמים; תכניות מיוחדות למורים מכהנים.

 

על תכנית הלימודים במסלול:

תכנית הלימודים לסטודנטים הסדירים מורכבת מלימודי הכשרה להוראה בהיקף של 30 ש"ש ומלימודי ההתמחות (בשני חוגים) בהיקף של 26 ש"ש כל אחד. בנוסף, מחויבים הסטודנטים הסדירים בלימודי יסוד בהיקף של 9 ש"ש הכוללים אזרחות ודמוקרטיה, שוני ומגוון בחברה הישראלית, אנגלית, לשון עברית, שיטות מחקר ואוריינות מחשב.

 

רכיבי הלימודים

היקף שעות

הכשרה להוראה
לימודי חינוך

דידקטיקות
אוריינות מחקר בחינוך
עבודה מעשית

30 ש"ש

התמחויות
התמחות ראשית
התחות משנית


26 ש"ש
26 ש"ש

לימודי יסוד והעשרה

9 ש"ש

 

מעבר לדף הבית של המסלול לחינוך על יסודי

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך