mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

המסלול לחינוך על יסודי - התנסות מעשית

כדי להכין את הסטודנטים להוראה "אמיתית", הסטודנטים במסלול מתנסים משלב מוקדם בהוראה עצמאית (ללא נוכחות של מורה וותיק בכיתה) של תחומי הדעת בהם הם מתמחים. הם מקבלים קבוצת תלמידים לאחריותם המלאה: הם מכינים את השיעורים, מעבירים אותם, מעריכים את התלמידים, משתתפים בימי הורים ובישיבות הפדגוגיות על הכיתה אותה הם מלמדים.

הסטודנטים הסדירים מקיימים את אימוני ההוראה בליווי צמוד של המדריכים הדידקטיים. הם עובדים בבית הספר שני ימים בשבוע במשך השנה השניה והשלישית להכשרתם ומקבלים על כך קרדיט של 12 ש"ש. אימוני ההוראה מתקיימים בבתי ספר שונים ברחבי העיר ירושלים.

מה קורה באימוני ההוראה? הכנסו  לבלוג של יורם אורעד

במסגרת ההתנסות המעשית מבצעים הסטודנטים פרויקטים שבהם הם מביאים לידי ביטוי את מגוון כלי ההוראה אותם רכשו. ראו דוגמה לפרויקט שבוצע בבית הספר בפסגת זאב:

כחלק מאימוני ההוראה, ביצעתי פרויקט העוסק בטילים ורקטות. הפרויקט נערך לכיתות ט' בבית הספר פסגת זאב, בהנחייתו של ד"ר יורם אורעד.

התלמידים עיצבו, בנו ושיגרו טילי מים, באמצעותם למדו וישמו עקרונות פיסיקאליים, כגון : חוקי התנועה של ניוטון, קינמאטיקה, לחץ ועוד. נקבעו שיטות ואמצעי מדידה, מאפיינים ויחידות מידה.

עקרון הפעולה : כאשר לחץ האוויר עולה, גדל ערך הלחץ בתוך הבקבוק. בעת שחרור הנצרה – עולה הטיל כלפי מעלה ואחריו משתרך סילון של מים. האוויר המתפשט גורם למים לנוע כלפי מטה ולבקבוק לנוע כלפי מעלה.

לפעילות השיגור הצטרפו תלמידי כל הכיתות, ויחד ניסינו לראות את השפעתם של הכוחות הפועלים על הטיל כגון - חיכוך, גרר, כוח עילוי. מנהלת בית הספר פסגת זאב גב' אדלה פרנקל והסגל סייעו לביצוע הפרויקט והפגינו פתיחות לרעיון.

הניסוי עבר באופן משביע רצון, התלמידים הפגינו יצירתיות רבה, עבודת צוות ושיתוף פעולה. כל זאת שולב עם הידע הפיסיקאלי שנלמד בכיתה. לאחר מכן התלמידים ניתחו את התוצאות, ערכו מקצה שיפורים והגיעו למסקנות ותובנות חדשות.

אני מקווה שהתלמידים למדו ונהנו תוך כדי התהליך.
עידו ב.

מעבר לדף הבית של המסלול לחינוך על יסודי

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך