mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך על יסודי

המורה, לפי תפיסתנו, הוא מנהיג של קבוצת התלמידים אותה הוא מלמד או מחנך, אשר יכולת ההנהגה שלו מבוססת על בקיאותו בתחומי הדעת אותם הוא מלמד ועל יכולותיו האישיות והבין-אישיות.

במסלול לחינוך העל-יסודי אנו מאמינים כי ההוראה היא המרחב העיקרי למפגש חינוכי משמעותי בין המורה לתלמיד. לכן חשובה לנו מקצועיותם של המורים לעתיד: מומחיותם בתחומי הדעת ובדרכי הוראתם ויכולתם לקיים מגע חינוכי עם תלמידיהם. חשוב לנו שמורי העתיד ידעו להיות רגישים לתלמידיהם, קשובים לצרכיהם ושיהיו בעלי יכולת להעצימם ולפתחם, הן בתחומי הידע והן מבחינה אישית.

הסטודנטים במסלול העל-יסודי לומדים כיצד ללמד בכיתות שאוכלוסייתן מגוונת ומורכבת.

במסלול העל-יסודי מתקיים מודל ייחודי להכשרה המעשית, לפיו כבר מן השנה השנייה הסטודנטים מתנסים באופן עצמאי בהוראה של ממש בכיתות שלהם, כולל מתן ציונים, מפגשים פדגוגיים וימי הורים. מודל זה תואם את המטרה שלנו -להכשיר בוגרים המוכנים היטב לעבודת ההוראה.


שם ראש מסלול:
ד"ר יוסי גודוביץ
yossig@dyellin.ac.il

שם מזכירת מסלול:
גב' מגי מורלי

megimo@dyellin.ac.il

02-6587551

לרישום וקבלת תלמידים:
3043*
מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך