mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מסלול חינוך לגיל הרך - הקוד האתי

הקוד האתי למכשירות מחנכות ומחנכים לגיל הרך

 
circle האתיקה המקצועית של מכשירות מחנכות ומחנכים לגיל הרך, מציינת את מכלול הערכים והעקרונות המנחים את עבודתן בהכשרת סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון בחינוך בגיל הרך. אימוץ התנהגות אתית היא מאבני היסוד לעבודה פרופסיונאלית.
לנו המכשירות, ישנה אחריות אתית כלפי הסטודנטיות והסטודנטים, מוסדות ההכשרה, מסגרות ההתנסות המעשית והצוות, עמיתים, הילדים והילדות, משפחותיהם, הקהילה, החברה, החינוך בכלל והחינוך בגיל הרך בפרט.

   

circle הקוד האתי הנוכחי הוא קובץ הצהרות שתפקידו להגן על קהילת הגיל הרך - סטודנטיות וסטודנטים, גננים וגננות, משפחות וכמובן הילדים והילדות במסגרות החינוכיות - מפני התנהגות שרירותית, כוחנית ופוגעת. הוא מציג סטנדרטים להתנהגות נאותה, מסייע בהתמודדות עם דילמות אתיות ועוזר להתמודד עם הפיתוי להפעיל שליטה וכוח, למצוא חן, ולהימנע  מהתמודדות עם קשיים.

   

circle דילמה אתית מתעוררת כאשר קיימת התנגשות בין שני ערכים או יותר. למשל, טובת הילדה או טובת משפחתה, טובת הסטודנטית או קולגיאליות כלפי המדריכה. בדרך כלל פתרון הדילמה יתייחס לעוצמת הפגיעה (מי תיפגע יותר?) ולהיררכיה של הערכים – אחריות כלפי ילדים וילדות קודמת לאחריות כלפי הסטודנטים והסטודנטיות וכן הלאה על פי הסדר שמופיע להלן.

אנו מאמצות את המחויבות המרכזית של הטיפול והחינוך בגיל הרך להתפתחות בריאה ולשלומם ורווחתם של ילדים וילדות בגיל הרך ושל משפחותיהם. כל מה שאנו עושות בתפקידנו כמכשירות מכוון לקידום מחויבות אולטימטיבית זו. בנוסף לכך יש לנו אחריות כלפי הסטודנטים והסטודנטיות ואנו חותרות למצוא איזון בין המחויבות לתמוך ולטפח את הסטודנטיות והסטודנטים ובין המחויבות לספק מחנכים ומחנכות לגיל הרך המחויבים לקוד אתי ולמקצועיות גבוהה בעבודה עם ילדים וילדות בגיל הרך ועם משפחותיהם.

   

circle אחריות כלפי ילדים וילדות - לא ניקח חלק ולא נתעלם מפרקטיקות (של סטודנטים וסטודנטיות, עמיתים, מוסד ההכשרה או מסגרות ההכשרה) שהינן מזיקות לילדים וילדות. אם נתקל בהתנהגות שאינה אתית במסגרת החינוכית בה משובצות סטודנטיות, נפנה לאחראים על המסגרת.

לא נאפשר לסטודנטית להשלים את תכנית ההכשרה אם תהיה בידינו הוכחה ישירה שהיא יכולה לסכן את שלומם הפיזי או הנפשי של ילדים וילדות.

   

circle אחריות כלפי הסטודנטיות והסטודנטים - ניתן לסטודנטיות ולסטודנטים סיכוי הוגן להצליח ונציע דרכים מגוונות להוכיח את יכולתן. נבטיח שהתכניות שלנו ישרתו מגוון סטודנטיות וסטודנטים ונקפיד להימנע מיחס מפלה הנובע מסטריאוטיפים שלנו או של אחרים על רקע  תרבותי, דתי, לאומי, משפחתי או מיני. נכיר במגבלות של עצמנו לגבי הטיה (לטוב ולרע).

נכבד סודיות, נחלוק רק מידע הכרחי על הסטודנטית או הסטודנט, רק עם אלה שחייבים  לדעת, ורק באמצעות ערוצים מקצועיים מתאימים. נלמד סטודנטיות וסטודנטים את חובתם המקצועית לכבד סודיות ולשמור על פרטיות הצוות, המשפחות והילדים והילדות שבמסגרת החינוכית.

נשבץ את הסטודנטיות והסטודנטים במקומות בהם הצוות מיומן לעבוד עם ילדים וילדות צעירים, והגננת המאמנת היא בעלת ניסיון והכשרה בהדרכתם, ובמידת האפשר ישקפו את הקהילות המגוונות בהן יעבדו הסטודנטיות והסטודנטים בעתיד.

   

circle אחריות כלפי מקומות ההתנסות המעשית - נכבד את האחריות, המומחיות והפרספקטיבה של הצוות העובד במסגרות ההתנסות המעשית. נכיר בחשיבות התרומה של הצוות  להתפתחות המקצועית של הסטודנטיות והסטודנטים.

   

circle אחריות כלפי תכנית ההכשרה – יש לנו אחריות אישית ומקצועית לתרום לרמת תכנית ההכשרה ולאיכותה. נהיה מעורבות בפיתוח התכנית ובשכלול דרכי ההוראה.

נציג גישות שנויות במחלוקת בהגינות, באופן המביא בחשבון את קיומן של פרספקטיבות מנוגדות תוך הצגת ההטיות והדעות הקדומות שיש לנו.

נציע הדרכה והוראה רק בתחומים בהם אנו בקיאות ובעלות ניסיון.

   

circle אחריות כלפי עמיתות – נשתף פעולה עם עמיתות לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים, נשתף בניסיון ובידע, נעזור ונתמוך זו בזו, נכבד סודיות ונחלוק אינפורמציה אודות עמיתות רק במסגרות מתאימות במוסד ההכשרה. לא נחלוק אינפורמציה עם סטודנטים וסטודנטיות.

    

circle אחריות כלפי המקצוע - נעדכן באופן שוטף את הידע שלנו בתחום החינוך בגיל הרך, כך שנוכל להציג לסטודנטים ולסטודנטיות מידע מעודכן ומבוסס היטב. נחזק ונרחיב את בסיס הידע של החינוך לגיל הרך.

נהיה אמינות והגונות כשנספק המלצות לסטודנטיות ולסטודנטים המעוניינים להתקבל למקומות עבודה או להמשך לימודים.

נעורר את המודעות של בעלי ובעלות מקצוע אחרים, קובעי מדיניות והציבור בכלל לגבי חשיבות השנים המוקדמות, ההשפעה החיובית שיש לתכניות איכותיות בגיל הרך על החברה ועל עתידה וחשיבות ההכשרה והמקצוענות של העוסקות בגיל הרך על איכות התכניות.

  

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך לגיל הרך

 מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך