elamentry-facebook

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

basic-education-david-yellin-presentation

המסלול לחינוך יסודי - מבנה הלימודים

 

מבנה הלימודים במסלול היסודי מורכב משלושה תחומים: לימודי חינוך עיוניים, התמחויות ולימודי יסוד והעשרה.

כל סטודנט במסלול היסודי ילמד במהלך ארבע שנות לימודיו 15 שעות במסגרת הכשרת ליק"ל (ללמד ילדים שקשה ללמדם).

רכיבי הלימודים

היקף שעות

הכשרה להוראה
לימודי חינוך עיוניים

30 ש"ש

התמחויות  
התמחות ראשית
התחות משנית


26 ש"ש
15 ש"ש

חטיבת ליק"ל - חובה להורדת התכנית המלאה

15 ש"ש

לימודי יסוד והעשרה

16-10 ש"ש

 

לימודי התמחות

כל סטודנט במסלול היסודי בוחר התמחות אחת ראשית והתמחות אחת משנית.
* התמחות ראשית - 26 ש"ש

* התמחות משנית - 15 ש"ש

רשימת חוגי ההתמחות לבחירה:

הערה: מתמטיקה, אנגלית ומדעי הטבע יכולים להבחר כהתמחות ראשית בלבד. החוגים למתמטיקה ואנגלית דורשים ריאיון קבלה עם ראש החוג.    

 

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך