mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

תכניות לימודים לקבלת תואר השלמת לימודים לתואר B.Ed ולתעודת הוראה

לבעלי תעודת מורה מוסמך/בכיר או סטודנטים ותיקים שלא סיימו את חובותיהם לתואר

 

מסלולי הרשמה

קוד מסלול

התמחויות

תואר

מזכירת המסלול

ראש המסלול

טלפון (02)

דואר אלקטרוני

גננות

21

גיל הרך

 

B.Ed.

הגב' זיוה סהר

הגב' ניקול בן נון

6558140

nicol_bn@dyellin.ac.il

 

יסודי

א-ו

32

שתי התמחויות או התמחות +חטיבות

B.Ed.

הגב' מגי מורלי

ד"ר סמדר גלילי

6558124

smadarg@dyellin.ac.il

חינוך מיוחד

לגילאי 21-6

68

חינוך מיוחד +

התמחות נוספת

B.Ed.

הגב' לאה צדיק

ד"ר אביבה בר ניר

6558133

 barnir@dyellin.ac.il

על-יסודי

ז-י

42

שתי התמחויות

B.Ed.

הגב' מגי מורלי

ד"ר יוסי גודוביץ

6558138

 yossig@dyellin.ac.il

 

על-יסודי משלב חינוך מיוחד

כיתות ז-י בחינוך רגיל ובחינוך המיוחד

ברגיל

57

התמחות + חינוך מיוחד

B.Ed.

הגב' מגי מורלי

הגב' לאה צדיק

ד"ר יוסי גודוביץ

ד"ר אביבה בר ניר

 

6558138

 

6558133

 

 yossig@dyellin.ac.il

 

barnir@dyellin.ac.il

חינוך מיוחד בחברה הערבית

א-יב

40

חינוך מיוחד +

חטיבות

B.Ed.

הגב' חנה כהן

ד"ר יאסר סנדוקה

6558134

 nadeem@dyellin.ac.il

מלמ"מ

א-יב

51

חינוך מיוחד מלמ"מ

B.Ed.

הגב' זיוה סהר

ד"ר אורלי עידו

6558140

ogenesis@dyellin.ac.il

 

* תכנית הלימודים להשלמה לתואר בוגר תיקבע ע"י ראש המסלול וראשי ההתמחויות. כל סטודנט יקבל בכתב את היקף ההשלמה הנדרשת.