mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מה לומדים - פירוט הקורסים


לימודי חובה לשתי ההתמחויות (חברתי וקהילתי וקידום נוער)

•    מבוא לחינוך בלתי פורמאלי
•    פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

•    תרבות נעורים 

•    מבוא לגישה קהילתית

•    מבוא לעבודה חינוכית -טיפולית  

•    ישראל – תמונת מצב חברתית וכלכלית והשתקפותה בחינוך

•    פדגוגיה ביקורתית
•    קבוצה, התנהגות קולקטיבית ותהליכים
 •   הערכת תוכניות בחינוך הבלתי פורמאלי בגישה איכותנית  
•    סוגיות נבחרות בחינוך בלתי פורמאלי  - סמינריון  

לימודי חובה- התמחות חינוך חברתי-קהילתי

•    קהילה וקהילתיות   
•    חינוך ערכי מוסרי
•    מנהיגות נוער – מתיאוריה למעשה
•    ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה
•    מיומנויות בעבודה קבוצתית  
•    זהות מקצועית של עובד חינוך חברתי-קהילתי

לימודי חובה – התמחות קידום נוער

•    התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית
•    תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית – טיפולית עם נוער במצבי סיכון  
•    התערבות חינוכית מניעתית  
•    התמודדות פסיכו- חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער  
•    זהות מקצועית של עובד קידום נוער

לימודי בחירה  

•    ישראליות – יהדות, דתיות – חילוניות במדינת ישראל
•    אידיאולוגיות מודרניות והשלכותיהן החינוכיות
•    ביה"ס הקהילה והממסד
•    החינוך במסגרות חוץ – ביתיות
•    עבודה עם הורים במסגרות חינוכיות  
•    התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות חינוך  
•    עבריינות נוער  
•    סמים והתמכרויות בקרב בני נוער
•    החברה הערבית בישראל – תמונת מצב
•    המגזר השלישי

  

  

לימודי חובה לשתי ההתמחויות (חברתי וקהילתי וקידום נוער)

• מבוא לחינוך בלתי פורמאלי הקורס נועד ללימוד סוגיות יסוד בנושא החינוך הבלתי פורמאלי ומגמות התפתחותו לאורך ההיסטוריה. במהלך הקורס נלמד את הגישות התיאורטיות בתחום, וכן את יסודות ומאפייני החינוך הבלתי פורמאלי. הדיון יתמקד גם ביחסי הגומלין שבין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי. במהלך הקורס יתקיימו סיורים להיכרות עם מגוון מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי הפועלות בקהילה.
חזרה למעלה

• פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
הקורס יתמקד בהכרת הגישות בפסיכולוגיה התפתחותית הדנות בגיל ההתבגרות. במסגרת הקורס נדון בסוגיות פסיכולוגיות נבחרות בזיקה לגיל ההתבגרות כגון: יחסי הורים ומתבגרים, השפעת קבוצת השווים על המתבגר, גיבוש הזהות, דימוי עצמי ודימוי גוף בגיל ההתבגרות, והבדלי מגדר. הדיון בנושאים יכלול התייחסות להיבטים דיפרנציאליים בקרב הקבוצות החברתיות של בני נוער בחברה הישראלית.
חזרה למעלה

תרבות נעורים
הקורס יעסוק בהקניית ידע תיאורטי ומחקרי לגבי תרבות הנעורים, מאפייניה והמגמות הבולטות בעשורים האחרונים. במסגרת הקורס נכיר את הגישות התיאורטיות הדנות בתרבות הנעורים. יידונו סוגיות נבחרות כגון: מהי תרבות נעורים, מי מגדיר ומעצב אותה, מי מעריך, צורך ומרוויח ממנה, גלובליזציה של תרבות נעורים, טקסי נעורים,  תנועות הנוער, דפוסי בילוי, מוסיקת הרוק ובני הנוער, מרד ומחאה  בתרבות הנעורים וכד'.  הדיון  יכלול התייחסות להיבטים דיפרנציאליים בקרב הקבוצות החברתיות של בני נוער בחברה הישראלית.
חזרה למעלה

• מבוא לגישה קהילתית
מאז ומעולם חיו בני האדם בקהילות. אולם רק מאז המאה התשע-עשרה הפכה "הקהילה" למושג מובחן ולסוגיה סוציולוגית. באופן פרדוקסאלי, דווקא תהליכי הפירוק של הקהילה המסורתית היוו קרקע לדיון ער אודות הקהילה. הקורס "מבוא למחשבה קהילתית" יבחן היבטים היסטוריים, סוציולוגיים ופילוסופיים אודות הקהילה והתמורות שחלו בה.  עיקר הדיון יוקדש להיכרות עם הגישות בסוציולוגיה המודרנית אודות הקהילה, מאפייניה וקיומה בעידן הפוסט-מודרני. במהלך הקורס, הסטודנטים יגבשו מילון מונחים קהילתי ופרדיגמות לניתוח, ביקורת ותודעה חברתית.
חזרה למעלה

• מבוא לעבודה חינוכית -טיפולית 
הקורס יעסוק בהקניית ידע תיאורטי ומחקרי על ילדים ונוער בסיכון, מאפיינים ודרכי זיהוי. במסגרת הקורס נדון בעקרונות הגישה החינוכית- טיפולית ונלמד את יסודות העבודה החינוכית -טיפולית עם ילדים ונוער במצבי סיכון. הדיון יכלול  סוגיות כגון: איתור ילדים ונוער בסיכון, תפקיד המחנך והצוות החינוכי בעבודה  עם ילדים ונוער במצבי סיכון, מקומו של עובד קידום נוער והקשר שלו עם בית הספר והמסגרות בקהילה.

חזרה למעלה

• ישראל – תמונת מצב חברתית וכלכלית והשתקפותה בחינוך
בעשורים האחרונים הופכת החברה הישראלית בתהליך מואץ מחברה סולידארית לחברת-שוק דורסנית. מה הם הגורמים לתהליך זה? מהן ההשלכות על החברה הישראלית? מי מרוויח ומי מפסיד ממנו? ומה הן האלטרנטיבות?

הקורס "ישראל – תמונת מצב" מוקדש לניתוח ביקורתי של המציאות החברתית והכלכלית בישראל,  באמצעות הגישות הביקורתיות בסוציולוגיה. הדיון יתמקד בתהליך דלדולה של מדינת הרווחה, תהליך ההפרטה, הרפורמות במס, והחלשת העבודה המאורגנת והקיצוצים בשירותים הציבוריים. דגש מיוחד יינתן להשפעתה של "מהפכת ההפרטה" על מערכת החינוך והשלכותיה.
חזרה למעלה

• פדגוגיה ביקורתית
במהלך הקורס נבקש לעמוד על חשיבותה של עמדת הביקורת בחינוך. לצורך כך נדון במשנותיהם של הוגים רדיקלים ונשתדל להבהיר את טענותיהם כנגד התרבות, החברה והחינוך. הדיון יכלול התייחסות לגישות מודרניסטיות (הוגים דוגמת פרירה, מקלארן, קוזול, ווינגרטן, פוסטמן) ופוסטמודרניסטיות (גור זאב, ג'ירו המאוחר).  במסגרת הדיון יושם דגש בעיקר על הגישות המודרניסטיות - ביקורת תרבות וחברה והשלכותיה על התהליך החינוכי ועל המחנך.  בירור מעין זה, יוכל לפתוח אפשרויות חדשות ומעניינות למחשבה ולפעולה חינוכית עתידית.

חזרה למעלה

• קבוצה, התנהגות קולקטיבית ותהליכים
קורס נועד להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי בסיסי בהבנת הקבוצה, התנהגות קבוצתית ותהליכים קבוצתיים. במסגרת הקורס יידונו בסוגיות כגון: מהי קבוצה, אפיונים מבניים של קבוצה והשפעתם על יחסי הגומלין בתוכה, יחסי קבוצה-פרט, תפקידים בקבוצה ודינאמיקה של קבוצות.
הלמידה בקורס תקנה לסטודנטים כלים ומושגים מרכזיים למיפוי ואבחון של קבוצות, תוך שימת דגש והדגמה לגבי קבוצות בני נוער והעמקת הידע לגבי תהליכים קבוצתיים מודעים ולא מודעים.
חזרה למעלה

• הערכת תוכניות בחינוך הבלתי פורמאלי בגישה איכותנית
התנסות במיני-מחקר הערכה של תוכניות המופעלות בחינוך הבלתי פורמאלי יכולה להקנות לאנשי החינוך ידע ומיומנויות הקשורים הן בייזום של תוכניות והן בשיפור הפעלתן של תוכניות קיימות. קורס זה נועד להקנות ללומדים כלים לאיסוף וניתוח נתונים בהתבסס על שני כלים איכותניים עיקריים: תצפיות וראיונות עומק. ההנחה היא כי השימוש בכלי מחקר אלו יאפשר לסטודנטים ללמוד על מאפייני המשתתפים בפעילויות הבלתי פורמאליות, המניעים להשתתפותם, העדפותיהם ומידת שביעות רצונם מהפעילות. כמו כן, ניתוח הממצאים יאפשר להם להסיק מסקנות והמלצות לעתיד. מהלך זה יכול להוות מודל לעבודת איש החינוך בהמשך דרכו המקצועית בשדה.

חזרה למעלה

• סוגיות נבחרות בחינוך בלתי פורמאלי  - סמינריון
במסגרת הסמינריון נדון בסוגיות מרכזיות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי כגון: תפקיד החינוך הבלתי פורמאלי בעידן הפוסט –מודרני, חינוך בלתי פורמאלי בחברה פלורליסטית וחינוך במעגלי החיים. הדיון יתמקד בתפיסת החזון החינוכי של העובד בחינוך הבלתי פורמאלי ויחסי הגומלין שבין תיאוריה למעשה. במהלך הקורס יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית הכוללת בין היתר: ניסוח שאלת מחקר, סקירת הספרות המחקרית, התאמת שיטת המחקר, איסוף נתונים וניתוחם, וכתיבת הדיון.

חזרה למעלהלימודי חובה- התמחות חינוך חברתי-קהילתי

• קהילה וקהילתיות 
הקורס "קהילה וקהילתיות" מהווה קורס המשך לקורס "מבוא למחשבה קהילתית". מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההיכרות של הסטודנטים במפגש עם סוגים שונים של קהילות וניתוח המאפיינים הקהילתיים. במסגרת הקורס יידונו גישות תיאורטיות להבנת תהליכים בקהילה, סוגים שונים של קהילות, מערכת יחסי הגומלין ו"חלוקת התפקידים" שבין המדינה לקהילה. כמו כן, הלמידה בקורס תקנה לסטודנטים כלים ומושגים מרכזיים למיפוי ואבחון של קהילות וגורמים בקהילה. במהלך הקורס הסטודנטים יחקרו מוסדות קהילתיים שונים בעזרת כלי-ניתוח ופרדיגמות שנלמדו בקורס המבוא, ויגבשו הצעת התערבות לשיפור ושדרוג הפעילות במוסד אותו חקרו.

חזרה למעלה

• חינוך ערכי מוסרי
הקורס נועד להקנות לסטודנטים מודעות לחשיבות החינוך הערכי והמוסרי, הבנת מורכבותו והדילמות הנובעות ממנו. במסגרת הקורס נדון בהיבטים שונים של החינוך המוסרי והערכי כגון: מטרות החינוך המוסרי, תהליך התפתחות המוסר עפ"י קולברג, חינוך לדמוקרטיה, ערכים במשבר, חינוך לאומי, חינוך דתי לאומי, החינוך בתנועות הנוער, חינוך ל"ערכים בורגניים" והמרד נגדם.

חזרה למעלה

• מנהיגות נוער – מתיאוריה למעשה
הקורס יעסוק בהקניית ידע תיאורטי בנושא המנהיגות, מרכיביה וסגנונות של הנהגה. כמו כן, במסגרת הקורס נדון בסוגיות כגון: יחסי הגומלין שבין מנהיג וקבוצה, מודלים שונים של מנהיגות ייעודית, מנהיגות בני נוער ומאפייניה, טיפוח המנהיגות במסגרת תנועות הנוער, ומודלים של מנהיגות בקרב קבוצות בני נוער בחברה הישראלית. במהלך הקורס נערוך היכרות עם תוכניות חינוכיות לטיפוח מנהיגות בקרב בני נוער והסטודנטים יתנסו בהפעלת תוכנית בתחום זה.

חזרה למעלה

• ניהול פרויקטים ויזמות חברתית בקהילה הקורס יקנה ללומדים כלים להבנת הפעולה של יזמים חינוכיים ומוסדות חינוכיים יזמיים בישראל.
במסגרת הקורס נדון בנושאים כגון: מהי חשיבה היזמית, מהן הדרישות להפעלת פרויקטים חינוכיים בקהילה, אתור צרכי הקהילה, תרגומם למטרות ודרכי פעולה, גיוס ואיגום משאבים. הקורס יעסוק גם בהיבטים של ניתוח הכלים הנדרשים מהיזם למען יצירת שותפויות, בחירה מושכלת של תוכניות אסטרטגיות לשווק פרויקטים, גיוס והפעלת מתנדבים.

חזרה למעלה

• מיומנויות בעבודה קבוצתית
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "הקבוצה, התנהגות קולקטיבית ותהליכים קבוצתיים". מטרת הקורס היא להעמיק את הידע התיאורטי והמקצועי, תוך כדי ניתוח של סיטואציות והתמודדויות שמזמן השדה בהתנסות המעשית בהדרכת קבוצות בני נוער. במסגרת הקורס נעסוק בתהליכי גיבוש והדרכה של קבוצות בני נוער, תוך בחינת הסגנון האישי וגישות הדרכה. כמו כן, יושם דגש על פיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם קשיים וקונפליקטים בעבודה הקבוצתית.

חזרה למעלה

זהות מקצועית של עובד חינוך חברתי-קהילתי
הקורס נועד לפתח במדריך החברתי - קהילתי זהות אישית ומקצועית באמצעות דיאלוג אישי וקבוצתי. במסגרת הקורס נעסוק בהגדרת תפקידו של המדריך, בחירת התכנים והדגשים בפעילותו מבחינה ערכית וחברתית, ובניתוח המיומנויות הנדרשות לעבודתו בתחום. כמו כן, הדיון יתמקד בהכרת האתיקה המקצועית של עבודת המדריך באמצעות ניתוח דילמות אתיות וערכיות. 

חזרה למעלהלימודי חובה – התמחות קידום נוער

התמודדות עם בעיות התנהגות בעבודה החינוכית
הקורס נועד להקנות ידע וכלים להתמודדות עם בעיות התנהגות במערכת החינוך. במסגרת הקורס יידונו  הסיבות העיקריות לבעיות התנהגות בביה"ס וכן תסמונות כגון: ADHD וטורט, גישות ושיטות להתמודדות עם בעיות התנהגות בביה"ס, יישום השיטות החינוכיות תוך בניית תוכניות התמודדות בקבוצות עבודה קטנות.

חזרה למעלה

• תיאוריה ופרקטיקה בעבודה חינוכית – טיפולית עם נוער במצבי סיכון
קורס זה מהווה המשך לקורס היסוד "מבוא לעבודה חינוכית – טיפולית". הקורס נועד להעמיק את הידע התיאורטי לגבי היכרות עם הגישות השונות בתחום העבודה החינוכית - טיפולית בבני נוער במצבי סיכון.במהלך השנה נבחן תמונות קליניות של מצבי מצוקה שונים בקרב בני נוער לאור הגישות שנלמדו. חלקו של הקורס יינתן במתכונת של סדנא וילווה את ההתנסות המעשית בשנה השנייה ללימודים. הדיון בסדנא נועד לפתח כלים מקצועיים בעבודה החינוכית- טיפולית, תוך כדי ניתוח של סיטואציות והתמודדויות שמזמנת ההתנסות המעשית. 

חזרה למעלה

התערבות חינוכית מניעתית 
הקורס יתמקד בשני מישורים: היכרות עם ילדים ונוער במצבי סיכון והיכרות עם גישות להתערבות חינוכית מניעתית. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בדרכי זיהוי, התמודדות ודרכי דיווח, הכרת התפיסה המיטבית, וכלים למיפוי כתתי בתחום הרגשי חברתי. חלקו השני של הקורס יתמקד בתפקיד המורה/המדריך בהתערבות חינוכית ומניעה לאור הגישות תיאורטיות בתחום. כמו כן, במסגרת הקורס יינתן דגש על ידע ומיומנויות בתחום הקניית כישורי חיים לבני נוער ופיתוח שיח מיטבי עם תלמידים.

חזרה למעלה

• התמודדות פסיכו- חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער
חלקו הראשון של הקורס יוקדש  ללימוד ידע תיאורטי רחב לגבי התנהגות אלימה והכרת הגישות התיאורטיות מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והקרימינולוגיה הדנות  באלימות. במסגרת הקורס נדון בסוגיות נבחרות כגון: הבדלי מגדר, אלימות וקשיי למידה, השפעת המדיה על התנהגות תוקפנית,אלימות וריבוד חברתי ואלימות של היחיד והקבוצה. חלקו  השני של הקורס יוקדש להקניית כלים מקצועיים להתמודדות עם בעיות אלימות. הלימוד יעשה באמצעות הכרת  תוכניות המניעה, ניתוח אירועי האלימות בהם נתקלים הסטודנטים במהלך  עבודתם ופיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם אירועים אלו. 

חזרה למעלה

• זהות מקצועית של עובד קידום נוער
הקורס נועד לפתח בסטודנט זהות אישית ומקצועית של עובד קידום נוער באמצעות הכרת ההיבטים הטיפוליים והחינוכיים הקשורים לתפקידו ורכישת האתיקה המקצועית. יידונו סוגיות כגון: המיומנויות המקצועיות הנדרשות מעובד קידום נוער, עקרונות אתיים המנחים את עבודתו, ודילמות ערכיות ואתיות עמן הוא מתמודד. כמו כן, נבחן את הכישורים והמיומנויות הנדרשים בעבודה בתוך צוות רב מקצועי בקהילה.

חזרה למעלהלימודי בחירה 

ישראליות – יהדות, דתיות – חילוניות במדינת ישראל 
הקורס נועד להציג את המורכבות והרב-גוניות של הזהות היהודית והישראלית במדינת ישראל מתוך כוונה שהסטודנט יוכל לגבש לעצמו את זהותו האישית. מהזהות של היחיד יעבור הקורס לדון באופייה של מדינת ישראל ובשורשי הקיטוב ביחסי דתיים-חילוניים ממגילת העצמאות ועד לימינו. כמו כן, נבחן את התגבשות הזרמים ביהדות והיחסים המורכבים ביניהם בארץ ובתפוצות. חלקו השני של הקורס יוקדש לבחינת תרומתו של החינוך הבלתי פורמאלי ובעיקר של תנועות הנוער לגיבוש הזהות הלאומית, דתית/ חילונית בקרב בני הנוער.

חזרה למעלה

אידיאולוגיות מודרניות והשלכותיהן החינוכיות
הקורס נועד לסייע לסטודנטים לפתח עמדה חינוכית עצמאית, ביקורתית ומושכלת המבוססת על הכרות מעמיקה עם מגוון הגישות האידיאולוגיות הנוכחות בשדה החינוך של ימינו. בחלקו הראשון של הקורס, נדון בטבעו האידיאולוגי של החינוך ובשלל המתחים האימננטים לפעולתו (פרט\כלל, חירות\דיכוי, עיון מעשה וכו'). חלקו השני יוקדש לדיון בארבע אספקלריות אפשריות לבחינתו של השיח החינוכי עפ"י גישתו של פרופ' לם: התרבותית, החברתית, האידיבידואליסטית והביקורתית. הלימוד יכלול ניתוח טקסטים אידיאולוגים המאפיינים את הגישות השונות ודיון ביתרונותיה וחסרונותיה של כל גישה, תוך התייחסות מתמדת אל הפרקסיס החינוכי ואל משמעויותיה היישומיות של כל עמדה אידיאולוגית. בחלקו האחרון של הקורס נבקש ליישם את המיפוי האידיאולוגי שנלמד על המרחבים החינוכיים שבהם אנו פועלים.

חזרה למעלה

•  ביה"ס הקהילה והממסד
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע והיכרות מעמיקה לגבי השינויים שחלו בעשורים האחרונים ביחסי הגומלין שבין בית הספר, ההורים, הקהילה ומשרד החינוך.  כמו כן נדון בסוגיות נבחרות כגון: אוטונומיה בית ספרית בעידן הפוסט-מודרני, מעורבות הורים בבתי הספר, ריבוד חברתי, והחינוך האפור.
במסגרת הקורס ייבחנו מודלים שונים של שיתוף הקהילה העוטפת את בית הספר, תוך בירור תהליכי החיזוק וההעצמה המתרחשים בעת קיומם של ניסיונות להגדרה עצמית קהילתית, אל מול כוחות חברתיים ושלטוניים שונים.
חזרה למעלה

• החינוך במסגרות חוץ – ביתיות
הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע רחב לגבי החינוך במסגרות חינוך חוץ ביתיות בארץ ובעולם. הדיון בקורס יתמקד בניתוח מטרות החינוך החוץ ביתי, מאפייניו, סוגי המסגרות  של החינוך החוץ ביתי, החינוך החוץ ביתי לאור גישות פסיכולוגיות ומאפייני גיל ההתבגרות, וניתוח השוואתי בין המסגרות הפועלות בארץ לבין מסגרות חינוך חוץ –ביתיות בעולם. במסגרת הדיון נערוך היכרות עם מגוון המסגרות של החינוך החוץ ביתי הן בתחום החברתי – ערכי והן בתחום הטיפולי שיקומי. 

חזרה למעלה
 

עבודה עם הורים במסגרות חינוכיות 
הקורס נועד להרחיב את המודעות האישית של הסטודנט לחשיבות הדיאלוג מורה-הורה בבית הספר ובמסגרות שונות בקהילה, ולהקנות לסטודנטים כלים וידע מקצועי להיכרות ותקשורת עם משפחתו של הילד. חלקו הראשון של הקורס יתמקד בסוגיות כגון: סמכות הורית, היבטים תיאורטיים לגבי הורות מגדלת בעידן הפוסט מודרני, יחסי הורים – מורים במערכת החינוך בישראל ומעורבות הורים, וריבוד חברתי מתוך ראייה ביקורתית חברתית. חלקו השני של הקורס יוקדש לתקשורת מורה – הורה עם משפחתו של  הילד במצבי סיכון ויכלול ניתוח פרשני של מקרים פרטניים של ברית עבודה חינוכית מגדלת בין מורים והורים לילדים במצבי סיכון.

חזרה למעלה

התמודדות עם מצבי לחץ וחירום במערכות חינוך 
מטרת הקורס היא להקנות ידע בנושא התמודדות אנשי חינוך במצבי לחץ וחירום ברמת הקהילה (מלחמה, טרור, משבר כלכלי, אסונות) וברמת הפרט (מחלה במשפחה, מוות וכד'). במסגרת הקורס ילמדו גישות ומודלים תיאורטיים לגבי מצבי לחץ, ודרכי התמודדות. הדיון יכלול ניתוח תהליכי התערבות וטיפול במסגרת הבית ספרית, ומיפוי הקשרים בטיפול באירועים בין המערכת החינוכית לבין המוסדות הקיימים בקהילה.

חזרה למעלה

• עבריינות נוער
הקורס יתמקד בהיבטים תיאורטיים ומחקריים לגבי עבריינות נוער כגון: הגורמים לעבריינות, הקשר בין קורבנות בילדות לעבריינות בגיל הנעורים, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התפתחות דפוסי עבריינות, הגירה ועבריינות נוער, עבריינות וריבוד חברתי,  והבדלי מגדר. הדיון בסוגיות יכלול הצגת מודלים תיאורטיים וסקירת מחקרים בנושאים השונים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת דרכי הטיפול בנוער עבריין תוך שימת דגש על ההיבטים השונים של חוק הנוער. 

חזרה למעלה

• סמים והתמכרויות בקרב בני נוער
הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיס לגבי סוגי הסמים, השפעותיהם, וניתוח ההיבטים הפסיכו -סוציאליים של תופעת השימוש בגיל ההתבגרות. הדיון יכלול דרכים לזיהוי בני נוער משתמשים, הבנת תהליך ההתמכרות והקניית כלים לניתוח מקרה. חלקו השני של הקורס יקדש להכרת תוכניות מניעה החינוכיות הקיימות בנושא השימוש בסמים. כמו כן נדון בגישות התערבות וטיפול בבני נוער המשתמשים בסמים, מידת התאמתם של הגישות לדפוסי ההתמכרות ולמאפייני המשתמש.  

חזרה למעלה

• החברה הערבית בישראל – תמונת מצב
הקורס יבחן את התפתחותה של החברה הערבית והשינויים שחלו בה מאז קום המדינה ועד להיום תוך שימת דגש על סוגיות ודילמות ,שמאפיינות חברה הנמצאת בתהליך מעבר והתהוות. הדיון יתמקד בבחינת המגמות בחברה הערבית מפרספקטיבות שונות ויכלול ניתוח של התמורות הדמוגרפיות, חברתיות, כלכליות, חינוכיות ופוליטיות. 

חזרה למעלה

המגזר השלישי
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי על מבנה המגזר השלישי והתפתחותו בישראל. במסגרת הקורס נערוך היכרות עם תפקידי המגזר השלישי, תחומי הפעילות, סוגי ארגונים ומערכת היחסים בין המגזר השלישי למדינה. הדיון יכלול ניתוח של היבטים תיאורטיים חברתיים, כלכליים ופוליטיים לגבי המגזר השלישי ובממשקים הקיים בין המגזר השלישי למגזרים האחרים בחברה.

חזרה למעלה