mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לחינוך בלתי פורמאלי - מבנה התכנית

 

לימודי החוג לחינוך בלתי פורמאלי הם במתכונת דו-חוגית במסלול העל –יסודי.

תוכנית הלימודים כוללת לימודי חובה ולימודי בחירה בהיקף של 26 ש"ש.

החוג מציע לסטודנטים בחירה באחת משתי התמחויות:

א. התמחות בחינוך חברתי -קהילתי – הלימודים מתמקדים בחינוך הערכי- חברתי כפי שהוא מתקיים בבית הספר ובקהילה.

ב. ההתמחות בקידום נוער – הלימודים מתמקדים בתחום הטיפול בבני נוער במצבי מצוקה וסיכון. להלן תיאור מבנה התוכנית לפי חלוקה לשנים:  

א. שנת הלימודים הראשונה - הלימודים בשנה זו משותפים לכלל הסטודנטים בחוג ומטרתם

להקנות ידע בסיסי בחינוך בלתי פורמאלי והיכרות עם תחומי פעילותו. במהלך שנת הלימודים מתקיימים סיורים מודרכים במגוון המסגרות של החינוך הבלתי פורמאלי בקהילה.

ב. שנת הלימודים השנייה - בשנה זו הסטודנטים נדרשים לבחור באחד מתחומי ההתמחות: חינוך חברתי קהילתי או קידום נוער. כמו כן, החוג מקיים לימודים משותפים לשתי ההתמחויות בחלק מהקורסים ולימודים בקורסי הבחירה. הלימוד בשנה זו יוקדש להרחבת הידע לגבי מאפיינים פסיכולוגיים התפתחותיים וחברתיים של בני נוער.

 ג. שנת הלימודים השלישית - הלימודים נועדו להעמיק את הידע התיאורטי, לצד פיתוח המיומנויות וכלים המקצועיים הנדרשים בכל אחד מתחומי ההתמחות. לימודי ההתמחויות יוקדשו לגיבוש תפיסת הזהות המקצועית של העובד החינוכי והכרת האתיקה המקצועית. הלימודים המשותפים בשנה זו נועדו להעמיק את הידע של הסטודנטים לגבי תהליכים חברתיים בחברה הישראלית ולפתח חשיבה חברתית ביקורתית.

 ד. שנת הלימודים הרביעית - הסטודנטים כולם משתתפים בשנה זו בסמינריון בחינוך בלתי פורמאלי, ובמקביל ממשיכים את לימודי ההתמחות בנפרד. ההתנסות המעשית בשנה זו הינה חלק ממרכיב הסטאג' בהכשרה.

 

 

מעבר לדף הבית של החוג לחינוך בלתי פורמלי

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך