mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לחינוך בלתי פורמלי - מטרות התכנית


 circle  הקניית ידע רחב והיכרות מעמיקה עם הגישות התיאורטיות בשדה החינוך.

 circle  הכרת החינוך הבלתי פורמלי - יסודות, מאפיינים, מטרות ותחומי פעילות.

 circle  פיתוח תודעה חברתית ביקורתית ותחושת שליחות בעבודה.

 circle  העמקת הידע לגבי מאפייני גיל ההתבגרות ותרבות הנעורים.

 circle  הקניית כלים ליצירת שיח משותף ואיכותי עם בני נוער.

 circle  הקניית מיומנויות וכלים מקצועיים לניהול פרויקטים חינוכיים - חברתיים בקהילה.

 circle  פיתוח רגישות לצרכים של נוער במצבי סיכון וכלים מקצועיים להתערבות חינוכית - טיפולית.

מעבר לדף הבית של החוג לחינוך בלתי פורמלי

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך