mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג למתמטיקה - פיזיקה - מבנה ותכנית הלימודים

מסגרות הלימוד בחוג לקראת תואר B.Ed. עם התמחות במתמטיקה 
 

החוג למתמטיקה-פיזיקה מכשיר מורים למתמטיקה, למתמטיקה-פיזיקה או למתמטיקה בשילוב עם חוג אחר לקראת תואר B.Ed. ההתמחות בחוג היא להוראה בשתי קבוצות גיל: יסודי ועל-יסודי. בחירת מתכונת הלימודים מותנית האישור ראש החוג.

התמחות במסלול היסודי
1. הוראת מתמטיקה בחינוך היסודי.
2. הוראת מתמטיקה בחינוך היסודי הרגיל למתמחים מהחינוך המיוחד.

 
התמחות במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')
בחירת מתכונת הלימודים מותנית באישור ראש החוג
 
1. הוראת מתמטיקה בהקף רחב ופיזיקה בהקף מצומצם בחינוך העל יסודי (50 ש"ש)
2. הוראת מתמטיקה ופיזיקה בחינוך העל-יסודי (50 ש"ש)
3. הוראת מתמטיקה וחוג נוסף בחינוך העל-יסודי במסגרת דו-חוגית (33 ש"ש)- לתלמידים         מצטיינים באישור מיוחד.


הסמכה בהוראת מתמטיקה והסמכה בהוראת פיזיקה לבעלי תואר אקדמי

בעלי תואר אקדמי המבקשים לקבל הסמכה להוראת מתמטיקה או פיזיקה יוכלו לעשות זאת במסגרת החוג. תכנית הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

*מספר השעות המצוין חל על סטודנטים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ע ואילך.

 

 

מעבר לדף הבית של החוג למתמטיקה - פיזיקה

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך