logo-new  

 

החוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין יקיים יום עיון שכותרתו:

בצוותא - עיון משותף בחקר החינוך המתמטי-מדעי (1+1<2)

 ביום שני, כ"ט באדר ב', תשע"ד, 31.3.2014

במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים.

 

מטרת יום העיון ליצור דיאלוג בין חוקרים מהחוג לבין חוקרים אורחים.

נדון בצוותא בנושאים מתחום החינוך המתמטי-מדעי.

יום העיון מיועד לחוקרים, מורים, מורי מורים, סטודנטים ומתעניינים אחרים בחינוך מתמטי-מדעי.

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום אך דורשת רישום מוקדם.

מספר המקומות בכל אחד מהמושבים מוגבל.

 

גלריה 

הרצאות מצולמות

מצגות הכנס

תוכנית הכנס

תקצירים

סדר יום

דרכי הגעה ויצירת קשר