mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

h_back

טקס חלוקת מלגות תש"ע

tekes8

tekes7

מדברי מירב בן זכריה, נציגת מקבלי מלגות ההצטיינות על של לנה טרחוב ז"ל    
ערב החוג למתמטיקה-פיזיקה, תש"ע  

אהרון דוד גורדון איש העליה השניה, הוגה דעות, סופר ואיש עבודה האמין כי: החינוך הוא הדרך, והאדם הוא המטרה.

זהו "האני מאמין" המלווה אותנו הסטודנטים במכללה דוד ילין וכמתמחי החוג למתמטיקה פיזיקה בפרט. ההתמקדות האישית בכל תלמיד והבנת הצרכים הייחודים לו הם אלמנט הראוי להערכה ואבן יסוד בתודע ת החינוך היהודי, כמוזכר בספר משלי: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". אנו מרגישים כי סגל החוג מיישם אמירה זו, מעריך את הפוטנציאל הייחודי הטמון בכל אחד מהסטודנטים ועל כך אנו מבקשים להודות לראש החוג ולס גל המרצים. אני מאמינה שכולנו נמשיך ללכת בדרך זו וליישמה בעבודתנו כמורים ומחנכים.

מעמד קבלת מלגות על שם לנה טרחוב ז"ל בערב זה מבטא מספר ערכים:
האחד - שימור זכרה של לנה היקרה.
השני - עזרה לזולת ומתן הזדמנות שווה לכל סטודנט.
השלישי - טיפוח מצוינות, אשר תורמת ליצירת חברה טובה יותר השואפת להישגים גבוהים. 

אנו מודים לקרן ע"ש לנה טרחוב על פועלה ועזרתה המסורה למתן הזדמנות שווה בקרב הסטודנטים.

המתמטיקה היא תחום  ידע חשוב, הן בהתפתחות החברה הישראלית והן ליצירת הישגים בתחומי חיים רבים. עם זאת, המתמטיקה היא תחום מסתורי ומפחיד עבור הרבה אנשים. בחוג למתמטיקה-פיזיקה גילנו שגם מי שאין לו ידע רחב במתמטיקה וגם מי שחש רתיעה או פחד מן התחום יוכל ליהנות ממנו.
 
יחד עם הידע הפורמאלי והתיאורטי אנו מקבלים כלים מעשיים רבים המאפשרים ללמוד וללמד בצורה חווייתית. כלים המאפשרים לאתר את נקודות החוזק והחולשה של כל תלמיד, להיות ערים ומודעים לקשיים השונים ולדעת כיצד לסייע לתלמידים להתגבר על קשיים אלה. אנו רוכשים יכולות לקרב את תלמידנו לעולם המתמטיקה תוך יצירת הנאה, תחושת אתגר ,סיפוק ומתן מענה לתלמידי הקצוות, גם לחלשים  וגם לברוכי הכשרון.

המלגה המוענקת לנו מבטאת הערכה והכרה בכישרוננו אבל מכאן ואילך חובת ההגשמה וההוכחה עלינו. על מנת להצליח אין די בכשרון מבטיח. ההצלחה היא מנת-חלקם של המתמידים, הניחנים בכח-רצון ובעבודה קשה. אם נשקיע חוכמה, נגלה חריצות, יכולת התחדשות ושאיפה למצוינות - לא יהיה גבול למה שנוכל להשיג.

 

 

tekes9

tekes6 tekes10