mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

h_back

סיוע למתמחי החוג ומלגות לנה טרחוב ז"ל

מרכז לתמיכה לימודית

המרכז לתמיכה לימודית במתמטיקה ובפיזיקה נפתח מתוך מטרה לאפשר שמירה על רמת לימודים גבוהה הנדרשת בחוג. סטודנטים המעוניינים בכך מקבלים במסגרת המרכז עזרה בחומר הנלמד בקורסים השונים בחוג (הן במתמטיקה והן בפיזיקה).

המרכז פועל בתשלום סמלי בשעות אחר הצהריים.


קרן מלגות ע"ש לנה טרחוב ז"ל                                      

 

בשנת הלימודים תשס "ח נוסדה קרן מלגות על שם לנה טרחוב ז"ל, בוגרת החוג, שנספתה בפיגוע בקו 20, בירושלים, בשנת תשס"ג. 

הקרן מיועדת למתמחים בחוג למתמטיקה-פיזיקה, סטודנטים סדירים ותלמידי הסבות,  הנתקלים בקשיים כלכליים. 

הקרן מחלקת מלגות זו השנה הרביעית.

לידיעתכם:

עד סוף השבוע תפורסם הודעה בדבר פנייה לקרן ע"ש לנה טרחוב ז"ל, אנא עקבו אחר ההודעה באימייל מהמודל.

מועד אחרון להגשת הטפסים הנדרשים הוא 20/3/2012.


קרן מלגות הצטיינות ע"ש לנה טרחוב ז"ל

החל משנת הלימודים תשס"ט חילקה קרן המלגות ע"ש לנה טרחוב ז"ל גם מלגות הצטיינות למתמחים בחוג אשר גילו מצוינות בתחום במהלך לימודיהם.

למידע על מלגות לימודים נוספות במכללת דוד ילין

  Lena_0012345

 

 

מעבר לדף הבית של החוג למתמטיקה - פיזיקה

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך