mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לספרות וספרות ילדים - מבנה הלימודים והיקפם

הבוחרים להתמחות בלימודי ספרות וספרות ילדים ונוער בחוג ראשי, ילמדו במהלך ארבע שנות לימודיהם לתואר ראשון, 26 שעות שנתיות.
הבוחרים בחטיבה בלימודי ספרות וספרות ילדים ונוער, ילמדו במהלך ארבע שנות לימודיהם לתואר ראשון 15 שעות שנתיות.

המתמחים יסיימו בשנה א' את קורסי היסוד: מיומנויות כתיבה אקדמית ומתודיקה של הוראת הספרות, וישתדלו להשלים קורסי יסוד נוספים: יסודות הסיפורת, יסודות השירה: מה זה שיר?, לקרוא שיר לקרוא סיפור: יסודות בספרות ילדים ונוער.

  • תלמידי החוג לגיל הרך ילמדו את הקורסים המוצעים בתכנית החוג לספרות .
  • תלמידי החוג להסטוריה ולמחשבת ישראל , הבוחרים בתכנית "תרבות ישראל", ילמדו את הקורסים המוצעים בתכנית החוג לספרות.
  • תלמידי המלמ"מ יילמדו בקורסים ייחודיים למסלולם וקורסים נוספים מקורסי הבחירה של החוג.

חוג ראשי (26 ש"ש)

שיעורי חובה (10 ש"ש):

מיומנויות כתיבה אקדמית                                          (1 ש"ש)
יסודות השירה: מה זה שיר?                                      (1 ש"ש)
יסודות הסיפורת                                                       (1 ש"ש)
לקרוא שיר, לקרוא סיפור: יסודות בספרות ילדים ונוער    (1 ש"ש)
דרמה                                                                     (1 ש"ש)
סמינריון                                                                  (2 ש"ש)
ספרות עממית                                                         (1 ש"ש)
קלאסיקה בספרות                                                    (1 ש"ש)
מתודיקה של הוראת הספרות לשנה א'                         (1 ש"ש)


מיומנויות אקדמיות

הסטודנטים בחוג לספרות וספרות ילדים חייבים בשנה א' ללימודיהם, בקורס קריאה וכתיבה אקדמית. 

מתודיקה
כל המתמחים בחוג, למעט הלומדים במסלול ולדורף, חייבים בקורס מתודיקה של הוראת הספרות בשנה א'.

סמינריון ועבודה סמינריונית:
העבודה הסמינריונית למתמחים בספרות ובספרות ילדים, תכתב בשנה ג או ד. העבודה תכתב במסגרת הסמינריון.

דרמה:
הסטודנטים חייבים בקורס בדרמה, אחד מתוך שני הקורסים המוצעים "מי אנחנו: זהות וחברה בדרמה הישראלית" או "נשים בדרמה המודרנית".

שיעורי בחירה (16 ש"ש)

יחודיותו של החוג בהיצע שעורי הבחירה המשתנים ומתגוונים מדי שנה.
המתמחים בספרות ובספרות ילדים ונוער יבחרו לפי נטיותיהם ובאישור יועצי החוג, מתוך רשימת הקורסים המוצעים בחוג, בתוכם קורסים העוסקים בספרות ישראלית וכללית, קורסים העוסקים בספרות ילדים ונוער, וקורסים משולבים (ספרות למבוגרים ולילדים).
המתמחים יסיימו בשנה א' את שני קורסי החובה: מיומנויות כתיבה אקדמית לשנה א' ומתודיקה של הוראת הספרות לשנה א', וישתדלו להשלים קורסי חובה נוספים.

  • תלמידי המלמ"מ יילמדו בחוג לספרות בקורסים ייחודיים למסלולם וקורסים נוספים מקורסי הבחירה של החוג.
  • תלמידי החוג לגיל הרך ילמדו את הקורסים המוצעים בתכנית החוג לספרות.
  • תלמידי החוג להיסטוריה ולמחשבת ישראל , הבוחרים בתכנית "תרבות ישראל", ילמדו את הקורסים המוצעים בתכנית החוג לספרות.

חטיבת לימודים (15 ש"ש)

שיעורי חובה                                                                  (5 ש"ש)
מיומנויות כתיבה אקדמית                                                (1 ש"ש)
יסודות הסיפורת                                                             (1 ש"ש)
יסודות השירה: מה זה שיר?                                            (1 ש"ש)
לקרוא שיר, לקרוא סיפור: יסודות בספרות ילדים ונוער          (1 ש"ש)
קורס נוסף מתחום ספרות ילדים ונוער או קורס משולב (ילדים ומבוגרים)

מיומנויות אקדמיות
הסטודנטים בחוג לספרות וספרות ילדים חייבים בשנה א' ללימודיהם, בקורס קריאה וכתיבה אקדמית. 

שיעורי בחירה (10ש"ש)

יחודיותו של החוג בהיצע שעורי הבחירה המשתנים ומתגוונים מדי שנה.
המתמחים בספרות ובספרות ילדים ונוער יבחרו לפי נטיותיהם ובאישור יועצי החוג, מתוך רשימת הקורסים המוצעים בחוג, בתוכם קורסים העוסקים בספרות ישראלית וכללית, קורסים העוסקים בספרות ילדים ונוער, וקורסים משולבים (ספרות למבוגרים ולילדים).
המתמחים יסיימו בשנה א' את קורס החובה מיומנויות כתיבה אקדמית לשנה א', וישתדלו להשלים קורסי חובה נוספים.


 

לצפייה והורדת רשימת הקורסים לשנה"ל תשע"ו לחצו כאן

 

מעבר לדף הבית של החוג לספרות וספרות ילדים

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך