mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לספרות וספרות ילדים - תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת:

שיעורי יסוד: יסודות הסיפורת, השירה והדרמה; לקרוא שיר, לקרוא סיפור: יסודות בספרות
ילדים ונוער; מיומנויות כתיבה.

סוגי משנה: כגון הבלדה – תכנים וצורות; ספרות עממית; אלגוריה בספרות ילדים
ספרות על ציר הזמן: קלאסיקה בספרות; ספרות ילדים והיסטוריה: מגמות מתחלפות

נושאי חתך: כגון חברות ובדידות בספרות ילדים ונוער; אינדיבידואליות וקונפורמיות בספרות
לילדים ולמבוגרים; ירושלים בשירה העברית והישראלית; דמות האב בסיפורת

מפגש עם יוצר: כגון הסיפורת של עגנון

מתודיקה של הוראת הספרות

סדנת כתיבה יצירתית

לצפייה והורדת רשימת הקורסים לשנה"ל תשע"ז לחצו כאן
 

 

 

מעבר לדף הבית של החוג לספרות וספרות ילדים

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך