mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג למקרא - מבנה הלימודים

 

תכנית הלימודים מתרכזת בעיון במבחר ספרים ופרקים מתוך המקרא; בצורתם הספרותית, במטענם הרעיוני והערכי וברקעם ההיסטורי והחברתי.

הלומד מכיר בדרך מדורגת, לפי שנות לימודיו, מבחר של שיטות פרשנות למקרא מתוך הפרשנות המסורתית ומתוך הפרשנות המודרנית, ושיטות מחקר בתחום הבלשנות המקראית.

להרחבת העיון משולבים בתכנית הלימודים סוגיות נבחרות בחקר הנוסח והקנוניזציה של המקרא, סוגיות מעולם האמונות והדעות של המזרח הקדום וזיקתן למקרא וסוגיות מתחום הארכיאולוגיה הנלמדות בליווי סיורים באתרים היסטוריים וביקורים במוזיאונים. (לראשונה השנה, יתקיים קורס משולב עם מוזיאון ארצות המקרא, "המוזיאון כמשאב חינוכי".) סדנה יוצרת העוסקת בתרבות החומרית של עולם המקרא וסדנה המכשירה לעיבוד דרמתי של הטקסט המקראי משלימות את לימודי החוג.

בתכנית הלימודים ניתן ביטוי לגישות וזוויות ראייה שונות בלימוד המקרא ומחקרו, תוך הדגשה של המרכיבים הרלוונטיים, המשמעותיים והאקטואליים ללומד בן-ימינו. מושם בה דגש על פיתוח של לימוד בין-תחומי רחב, על דרכי לימוד והוראה חדישות ומגוונות, ביניהן דרכי הבעה אמנותיות (ציור, מוזיקה, דרמה ועוד) ויישום שימושי מחשב ואמצעים אור-קוליים.מעבר לדף הבית של החוג למקרא

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך