mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

מקרא

המקרא הוא מרכיב מרכזי במורשת התרבותית-היסטורית של עם ישראל והתשתית לזהותו היהודית. כמו פסיפס הוא מורכב מיחידות שונות ומגוונות – סיפור, שירה, חוק, נבואה וחכמה. למרות שמדובר בספר עתיק יומין, המקרא על כל מרכיביו שרד את חילופי העתים ומצליח למשוך את מיטב המוחות והכישרונות המבקשים לפענח אותו ולעמוד על בשורתו – היהודית והכלל אנושית גם יחד.

מטרות הלימודים

ליצור מפגש משמעותי של הלומד עם הכתובים ולהקנות לו כלים ומיומנויות לעיון עצמאי במקרא ובפרשנותו, עם חיבור בין הסוגיות המקראיות לבין הנושאים המלווים את החברה של ימינו. בין מבחר הקורסים המוצעים מדי שנה:

 • "הנביאים ומאבקם לחברה מוסרית"
 • "החוק במקרא: בין חזון למציאות"
 • "פרקים נבחרים בספרות החכמה"
 • "פנים נסתרות ופנים גלויות: המקרא בראי חז"ל"
 • "שאול – מלך במחלוקת"
 • "קנאת אחים בספר בראשית"
 • "שיר השירים...קדש קדשים"
 • "כבוד האדם וחירותו במקרא"

ייחודו של החוג

החוג מציע קורסים במגוון שיטות לימוד אלטרנטיביות ואמנותיות, המאפשרות יישומים חדשים ומרתקים של החומר הנלמד להוראתו:ביניהם סדנאות בין תחומיות : בנושאי דרמה, מדע, אמנות וארכיולוגיה. לדוגמה:

 • "נשים במצוקה, מטקסט מקראי לעיבוד דרמתי"
 • "בעלי חיים ואנשים במקרא"
 • "המקרא והסביבה ומה שביניהם"
 • "ראה קראתי בשם בצלאל: מקדש, משכן, ומלאכת כלי קדש"

על מנת לחבר את הלומד ביתר שאת למקרא ולעולמו, חברי החוג משתתפים גם בשלושה מפגשים שנתיים הכוללים:

 • סיורים במוזיאונים;
 • טיולים לאתרים היסטוריים;
 • מפגשים עם חוקרים וסופרים;
 • צפייה בהצגות תיאטרון הנוגעות בנושאים מקראיים.
צוות המרצים של החוג למקרא מורכב מאנשי אקדמיה והוראה המחזיקים במגוון השקפות עולם המאפשר דיון מאתגר ופורה בכל מסגרות החוג, ובו-בזמן חולקים מחויבות עמוקה הן ללימוד המקרא והן לסטודנט, ללבטיו ולאתגרים העומדים לפתחו.שם ראש החוג:
ד"ר עדי מרילי

adimarili@dyellin.ac.il

לרישום וקבלת סטודנטים:
3043*
מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך