mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

היסטוריה ומחשבת ישראל

מטרת הלימודים בחוג להיסטוריה ולמחשבת ישראל היא להקנות לסטודנטים ידע בהיסטוריה כללית, בתולדות עם-ישראל ובמקורות ישראל לדורותיהם וכן דרכי עיון והוראה בתחומים אלה. הלימודים מתרכזים הן במקורות ראשוניים והן בספרות מחקרית.

ההכללה של היסטוריה כללית, תולדות עם ישראל ומחשבת ישראל תחת קורת גג אחת מאפשרת להעניק לסטודנט ידע והשקפת עולם אינטגרטיביים הנחוצים במיוחד לאנשי חינוך והוראה.

החוג מעוניין לטפח היסטוריון ומחנך האוצר בתוכו ידע, ערכים יהודיים וכלל-אנושיים ומורשת תרבותית יהודית וכללית. לפיכך ,יש בחוג כמה מוקדים נושאיים הרלוונטיים במיוחד לחיים המורכבים במציאות הישראלית, בעולם היהודי העכשוי ובציויליזציה המערבית הפוסט-מודרניסטית:

  • יחסי גומלין בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם.
  • העם היהודי בימינו.
  • הזהות היהודית והישראלית לדורותיה ולגווניה.
  • בין אדם למדינתו- מבט היסטורי.

הלימוד במוקדים אלו מאפשר לסטודנט לקבל אישור נלווה לתעודת תואר ראשון .B.Ed המעיד על התמחותו בהם בהיקף של 10 ש"ש.


שם ראש החוג:
ד"ר יעקב דויטש
yaacovd@dyellin.ac.il

לרישום וקבלת סטודנטים:
3043*

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך