mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לשון עברית - מבנה ותכנית הלימודים
  •  סטודנטים מן המסלול העל-יסודי, המתמחים בלשון העברית, חייבים ללמוד 26 ש"ש (17 ש"ש התמחות, 4 ש"ש לימודי יסוד בלשון: דקדוק פונקציונלי, סמנטיקה וכתיבה עיונית, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית ו- 1 ש"ש קורס בחירה מאחד החוגים שאינם מתמחים בהם). 

          הקורסים המסומנים בכוכבית הם קורסי חובה למתמחים ויש ללמוד אותם על פי הסדר
          הקבוע בתכנית הלימודים. אין לשנות סדר זה בלא קבלת אישור מראש החוג.

  •  בשנה ג' או ד' ישתתפו הסטודנטים בסמינריון ויכתבו עבודה סמינריונית. מי שיכתבו את העבודה הסמינריונית בחוג ההתמחות האחר, יחויבו בתרגיל מורחב או בעבודה פרו-סמינריונית בהדרכת מרצה מן החוג.
  •  המתמחים בלשון מן המסלול העל-יסודי חייבים לעמוד בבחינה בניקוד בציון 85 לפחות.
  •  סטודנטים מן המסלול לחינוך היסודי המתמחים בלשון עברית לקראת תואר "מורה מוסמך בכיר" ילמדו 12 ש"ש מלימודי החוג והלומדים לקראת תואר B.Ed ילמדו 24 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).
  •  סטודנטים מן המסלול לחינוך מיוחד המתמחים בלשון עברית ילמדו 26 ש"ש (17 ש"ש בהתמחות, ו- 1 ש"ש קורס בחירה מכל החוגים בהם אינו מתמחה 4 ש"ש לימודי יסוד, 2 ש"ש הנחיה בכתיבת עבודה סמינריונית).
  •    בנוסף להתמחות ראשית בהיקף של 26 ש"ש מציע החוג ללשון עברית שתי חטיבות של התמחות משנית בהיקף של 15 ש"ש ו- 10 ש"ש.

 

מעבר לדף הבית של החוג ללשון עברית

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך