mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לשון עברית

המבט של לימודי החוג ממוקד בסטודנט שהוא מורה לעתיד - צרכיו וידיעותיו. החוג מכשיר את הסטודנטים להוראת הלשון העברית - השפה והדקדוק, על פי תכנית הלימודים בבית הספר במסלול שבחרו להתמחות בו (הגיל הרך, החינוך היסודי או החטיבה העל-יסודית).

במסגרת הלימודים בחוג ירכשו הסטודנטים ידע בכל ענפי המחקר של הלשון העברית לתקופותיה. הם יתוודעו לכלי ניתוח בלשניים מודרניים, יקנו ידע בתהליך רכישת השפה הדבורה והכתובה וכן יפתחו רגישות סגנונית לכתיבה בסוגות השונות ובמשלבים השונים.

מטרות התכנית:

  • להקנות כלים להבנת התהליכים הדקדוקיים בשפה.
  • לפתח את החשיבה באמצעות הלשון.
  • להכיר את הלשון העברית על רבדיה השונים.
  • לחקור את הטקסט מנקודת מבט לשונית, חברתית, מבנית ורטורית.

החוג מיועד:

  • לסטודנטים המעוניינים להתמחות בלשון העברית.
  • לבעלי תואר אקדמי המעוניינים בהסבה להוראת לשון עברית.
  • למורים בעלי תעודת הוראה המעוניינים להרחיב את הסמכתם גם להוראת הלשון העברית.

שם ראש החוג:

ד"ר עירית השכל שחם
irithaskel@dyellin.ac.il

לרישום וקבלת סטודנטים:
3043*במסגרת ההתמחות ילמדו הסטודנטים לשון שעתיים בשבוע בכיתה עצמאית בבית הספר.

לחוג יש מרכז לסיוע בכתיבת עבודות (מל"ב) המסייע לכלל הסטודנטים במכללה בכתיבת עבודות עיוניות.

החוג מוציא לאור בשיתוף איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית) את כתב העת "חלקת לשון" ועורך ימי עיון רבים.

נוסף על הלימודים הסדירים לתואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה, קיימת בחוג מגמה ללימודי עריכת לשון.

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך