mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

חינוך על יסודי משלב

בכל חטיבת ביניים משולבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. תלמידים אלה זקוקים לסיוע על מנת להשתלב לימודית, התנהגותית ורגשית כפי שנדרש משאר התלמידים. רובנו שמענו על המושגים "ליקויי למידה", "הפרעות רגשיות", "הפרעות התנהגות", "ליקויי תקשורת" ועוד. מושגים אלה מורים על קשיים אפשריים של לימוד בחטיבת הביניים. מרבית התלמידים "גוררים" קשיים לחטיבה העליונה. החוג המשלב בחינוך העל יסודי מאפשר להכיר טוב יותר את העומד מאחורי מושגים אלה.

מטרת הלימודים בחוג היא הכשרת מורים מומחים לאיתור, לאבחון ולטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות שילוב במסגרת העל-יסודית, עם דגש על הקשר בין למידה אקדמית, חוסן רגשי ומיומנויות עצמאות.

הלימודים בחוג מאופיינים בשילוב מלא בין הידע התאורטי להתנסות מעשית. פרח ההוראה מוכשר להיות מומחה בטיפול פרטני בתלמידים מתקשים ורוכש ניסיון רב באבחון, באיתור ובהוראה יחידנית לצד מומחיותו בתחום דעת ספציפי.


שוק העבודה החינוכית צמא היום למורים שהם מומחים בתחום דעת ויכולים לעבוד גם עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. בוגרינו "נחטפים" לבתי הספר מיד עם סיום לימודיהם.

ראשי החוג:
ד"ר יוסי גודוביץ וד"ר אביבה בר ניר 


yossig@dyellin.ac.il
barnir@dyellin.ac.il

 
לרישום וקבלת סטודנטים:
1-800-263-263


 

  

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך