facebook-sadna-radio

סדנת רדיו

סדנה מעשית להפקת רדיו המועברת במסגרת החוג לתקשורת ומתקיימת ברובה באולפן הרדיו של המכללה. במסגרת הסדנה הסטודנטים עוברים התנסות מעשית ועיונית בתהליכי ההפקה השונים של תכניות רדיו. הסטודנטים לומדים להפעיל את אולפן התחנה ולהתנסות בעריכה מוזיקלית, הפקת תוכנית רדיו וקריינות.

פרויקט הסיום בסדנה הוא יצירת תוכנית רדיו שלמה, תוך תכנון ליין-אפ, תיאום הפקתי, תחקיר, ביצוע ראיונות, שילוב מוסיקה, קריינות וגיבוש האייטמים השונים לחוויה רדיופונית.

במסגרת הסדנה הסטודנטים גם יחוו התנסות ראשונית בהוראת רדיו.