סדנת עתונאות

הקורס מציג את יסודות העבודה המעשית בעיתונות, תוך חשיפה ראשונית לעולם העיתונות בישראל. נסקרים מושגים בסיסיים בעבודה עיתונאית, תפקוד העיתונאים במשרותיהם השונות, דרכי הסיקור וסוגיו.
הקורס כולל התנסות מעשית וחווייתית ביסודות העבודה העיתונאית – כאשר בסיום מופק עלון.

להלן העלון של תשע"ד.