mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

תקשורת

 

לימודי התקשורת מזמנים לעוסקים בהם מפגש עם ערוצי מבע מגוונים. בצד הדיון בעיתונות הכתובה והמשודרת, בסוגות טלוויזיוניות ובסרטי קולנוע, אנו דנים במבעים חזותיים כמו תצלומים וקומיקס, בווידאו קליפים ומשחקי מחשב, בסרטי אנימציה, בפרסומות ובתשדירי תעמולה פוליטית.

החוג לתקשורת במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מתייחד בשילוב המתקיים בין המסלול העיוני לבין המסלול המעשי, שילוב ההולם במיוחד מסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות בתחום החינוך, ההדרכה וההעשרה הכללית. מגמה זו מוצאת ביטוי גם באופי העבודות שמתבקשים הסטודנטים להציע, המתמקדות בשילוב בין יצירה לבין ביקורת.

תפיסה זו הובילה לכינונה של התקשרות קבועה בין החוג לתקשורת לבין סטודנטים הלומדים בחוגים לצילום ולקולנוע במכללות ובבתי ספר שונים. סטודנטים אלה משלימים את לימודי התואר שלהם במסגרת החוג.

תכנית הלימודים בחוג מבקשת להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ומעשיים שיאפשרו להם להשתלב במערכת החינוך בתפקיד מורים במגזרים השונים ולהמשיך בעתיד ללימודי תואר שני בחינוך ובתקשורת באוניברסיטאות.

במסגרת החוג לומדים סטודנטים מהמסלולים לגיל הרך, בית-הספר היסודי ובית-הספר העל-יסודי. כמו כן מוצעת תכנית ייחודית למורים לתקשורת ולסטודנטים מתחומי הצילום והאֳמנות הלומדים לימודי הסבה מרוכזים.

עם תום לימודיהם זכאים הסטודנטים לתואר ראשון בחינוך עם התמחות בתקשורת ולתעודת הוראה, בהתאם למסלול שבחרו ולתכנית המותאמת לכל סטודנט.

 
 

שם ממלאת מקום ראש החוג:
פרופ' נורית פלד אלחנן
nuritpel@dyellin.ac.il

 
לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*
 

 


מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך