teva-fb

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג למדעי הטבע - לימודי המשך - תכניות מתקדמות ובינתחומיות

 


תכניות מתקדמות ובינתחומיות:

_

לימודי המשך לתעודה בתכניות:

חינוך, הוראה וסיוע בעזרת בעלי חיים

גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול 
 


השלמה לתואר:

ניתן לבנות תכנית לימודים ייעודית להשלמת תואר B.Ed.

בהתמחות מדעי הטבע בבית-הספר היסודי והעל יסודי.


הסבת אקדמאים להוראה:

ניתן לבנות תכנית לימודים ייעודית להסבת אקדמאים להוראה בהתמחות מדעי הטבע בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

מעבר לדף הבית של החוג למדעי הטבע

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך