teva-fb

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג למדעי הטבע - מעבדות לשירות הסטודנט

מעבדות


לרשות המתמחים בחוג עומדות מעבדות ובהן ציוד עדכני

המשמש ללמידה ולהתנסות.

צוות הלבורנטיות עומד לרשות המורים והסטודנטים ומסייע

בתכנון ובביצוע ניסויים ותצפיות.

הסטודנטים רשאים לשאול ציוד מעבדה לאימוני ההוראה בבתי הספר ובגנים.

נוהלי השאלת ציוד למעבדה

כדי להשאיל ציוד מעבדה לאימוני ההוראה, יש לגשת ללבורנטיות בחדר 304 בבניין א' ולקבל מהן טופס בשלושה עותקים איתם יש לגשת לגזברות ולשלם פיקדון על סך 100 ₪.

עותק אחד יישאר בגזברות, עותק אחד אצל הלבורנטיות ועותק אחד אצל הסטודנט/ית.

לאחר תשלום הפיקדון, ניתן יהיה להשאיל את הציוד באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. לגשת אל הלבורנטיות ולמלא טופס בקשת ציוד עם כל הפרטים.
  2. אם הלבורנטיות לא נמצאות, יש למלא את טופס בקשת הציוד הנמצא על דלת המעבדה ולהכניסו לתא המיועד לכך על הדלת.

        _8750 

יש לתאם עם הלבורנטיות זמן לקבלת הציוד הנדרש.

רצוי להזמין שבוע מראש על מנת שנוכל להיערך לבקשה.

בתום השנה או בתום הלימודים, ניתן לגשת לגזברות ולקבל את דמי הפיקדון במלואם, וזאת בתנאי שהציוד שהושאל הוחזר ללא פגמים.

אם יש דרישה לציוד מדעי במסגרת קורסי המכללה, ההשאלה תתבצע ללא הנהלים המוזכרים מעלה.

יש לציין כי הפוחלצים הנמצאים בקומת המדעים אינם ניתנים להשאלה.

נשמח לעזור בכל עת,

צוות המעבדה

טלפון: 02-6558157
מעבר לדף הבית של החוג למדעי הטבע

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך