mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג לאמנויות – שילוב אמנויות בהוראה, תאטרון ודרמה

 

האמנות היא כלי לביטוי עצמי ואמצעי להשפעה על הזולת, היא חיונית לתחושת האושר של האדם ומביאה אותו לכדי התעלות ומחשבה. הצגת האמנות בעושר לשונותיה ותחומיה וחשיפת הסטודנטים לריבוי נקודות תצפית, למגוון אמצעי ביטוי, לחשיבה ולביקורת מהווים מפתח חיוני להבנה כוללת של האמנות לכשעצמה, ובהקשר הרחב – של האמנות כמשקפת וכמעצבת הלכי רוח, תהליכים היסטוריים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים.

אנו מאמינים בתרומתה של האמנות לעיצוב דמותו של הדור הצעיר ומכאן בחשיבות שבהכשרת מורים מיומנים להוראת האמנויות, מורים יצירתיים, שירחיבו את האופקים של תלמידיהם, שיטפחו פתיחות וסובלנות כלפי הזולת, מעורבות וסולידאריות חברתית באמצעות האמנויות והעמקת הידע בתחומי האמנות השונים: אמנות חזותית, מוסיקה, תאטרון ודרמה, תנועה ומחול, הקניית כלי ניתוח ומיומנויות חקר, הבנת התהליכים הכרוכים ביצירת האמנות תוך התנסות והעצמה אישית, הקניית כלים ליצירה ולביטוי אישי בתחומי האמנות השונים ופיתוח דפוסי חשיבה יצירתית, עידוד פתיחות, רגישות וסובלנות כלפי הזולת וטיפוח מעורבות וסולידאריות חברתית באמצעות האמנויות והקניית הידע והכלים הדרושים לשם הוראת האמנויות מהווים את הבסיס להוראת אמנות ולשילובה בחינוך הדור הבא.

הלימודים בחוג לאמנויות על שני נתיביו מיועדים לסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחומי האמנות השונים, להתנסות במדיומים שונים של יצירה במגוון טכניקות וחומרים ולעסוק בהוראת האמנויות בבתי- הספר העל- יסודיים, בבתי- הספר היסודיים, במוסדות החינוך לגיל הרך ובמוסדות החינוך המיוחד, הן במסגרות החינוך הפורמלי והן במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. כן ימצאו בהם עניין המבקשים לעסוק בחקר תחומי האמנות השונים, בביקורת האמנות ובפעילות קהילתית בתחום האמנויות.

הלימודים בחוג מיועדים גם לסטודנטים שלומדים במסגרת השלמות, הסבות, השתלמויות ותכניות ייחודיות אחרות (תכניות מרוכזות ל- B.Ed , השלמות לתואר B.Ed למורים בפועל, לימודי המשך ותעודה), לאלה שמעוניינים בלימודי המשך בתרפיה באמצעות האמנויות (חינוך וסיוע באמצעות אמנויות) ובלימודים לתארים מתקדמים ולכל אלה שהאמנויות קרובות לליבם. כמו כן מציע החוג גם לימודי העשרה לקהל הרחב.

 


 

שם מ"מ ראש החוג: 
ד"ר אפרת ברט
altefratbarth@dyellin.ac.il

 02-6587533


altלרישום וקבלת סטודנטים:
3043*

 

 

 

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך