mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

השכלת מבוגרים


החוג לחינוך מבוגרים הוא חוג התמחות ייחודי למכללת דוד ילין. הלימודים בחוג כוללים תחומי לימוד הרלוונטיים ללמידת מבוגרים, לצד לימודים בנושאים של חברה, קהילה ומשפחה.

הלימודים בחוג יאפשרו רכישת מיומנויות וכלים לשיפור העבודה החינוכית עם אוכלוסיות מבוגרות בשדה החינוכי, קרי, עם הורים כלומדים מבוגרים המרחיבים את הידע הכללי ו/או בוחנים סוגיות בהורות וזוגיות, עם עמיתים בעבודה ובהנהלה – כלומדים מתמידים, ועם הקהילה – עמה מתקיימים קשרי גומלין. הלימודים יתמקדו, בין השאר, גם בהבנת תהליכים המתקיימים בארגונים, ובניתוח ובלימוד של תהליכים חברתיים ופסיכולוגיים שונים – כהגירה, משפחה והבניית זהות – המשליכים על הלומד המבוגר.

החוג אף מכשיר את הלומדים, הבוחרים להתמחות בכך, כמורים לעברית כשפה שנייה. הלימודים בחוג לחינוך מבוגרים, מכשירים ללמד עולים חדשים שרכישת השפה העברית מהווה עבורם תנאי ראשון לקליטתם בארץ ובמסגרות להכשרה מקצועית. ההכשרה גם מאפשרת ללמד, בין השאר, מבוגרים המבקשים לרכוש השכלת יסוד החיונית להשתלבותם בחברה ובעבודה, ומבוגרים מהמגזר הערבי המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בשפה העברית.

הלימודים בחוג כוללים 26 שעות שנתיות הכוללות 5 קורסי חובה.


 

 

שם ראש החוג:
ד"ר נעמי לוי וינר
naomi_w@dyellin.ac.il


לרישום וקבלת סטודנטים:
3043*

 

 

חזרה לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך