mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי יסוד - לשון עברית
info

לשון עברית, המרכז – מר עדי אמסטרדם

דוא"ל: aamsterd@dyellin.ac.il

     

כל מורה בישראל צריך לשלוט היטב בשפה העברית, להכירה לגווניה ולדקויותיה, להשתמש בה שימוש מושכל מבחינת התקינות המשלבית ולהכיר את יצירות המופת העתיקות והחדשות שנכתבו בה. בהיות לשונו דגם חיקוי ללשון תלמידיו, על המורה להקפיד הקפד היטב על תקינות לשונו ובהירותה בעת דיבורו עם תלמידיו ובעת כתיבתו להם, להוריהם או לעמיתיו.


מטרות לימודי היסוד

  1. להקנות לסטודנטים כלי הבעה עשירים מגוונים ותקינים בכתב ובע"פ כמתחייב מהכשרתם לתפקידי חינוך והוראה;
  2. להפגיש את הסטודנטים עם כתבות ומאמרים המציגים את הלשון כישות חיה, מתפתחת ומשנה פניה על פי המציאות, העולם והחיים המשתנים;
  3. לתת לסטודנטים כלים שיכשירום להיות לומדים אוריניים בהווה ומורים אורייניים בעתיד.

 

סדר הלימודים

א. הסטודנטים ימוינו לקבוצות לפי תוצאות החלק הלשוני במבחן הפסיכומטרי, או לחלופין לפי תוצאות מבחן הבגרות בלשון:

מי שיהיה חייב ב-2 ש"ש ילמד לשון רק בשנה א', מי שיהיה חייב ב-4 ש"ש ילמד גם בשנה ב', ומי שיהיה חייב 6 ש"ש ילמד גם בשנה ג'. בשנתיים הראשונות לומדים את הקורס: "אשכולות בלשון", ובשנה ג' - קורס מלימודי הבחירה של החוג ללשון.

4 ש"ש בלימודי יסוד בלשון עברית הן חלק משכר הלימוד לתואר. מעבר לשעות אלו יחויב הסטודנט בתשלום נוסף של 500 ₪ לכל שעה.

ב. תלמידים עולים חייבים ללמוד 6 ש"ש לימודי לשון, המיוחדים לעולים על פי רמת שליטתם בעברית.


ג. תלמידי הסבה:

  1. סטודנטים בעלי תואר .B.A מאוניברסיטאות מוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ילמדו "אשכולות בלשון" בקורס מיוחד לסטודנטים אקדמאים.

  2. הסטודנטים במסלול חפ"ן ילמדו "אשכולות בלשון" בקורס המיועד לסטודנטים אקדמאים.

  3. הסטודנטים הלומדים במכונים השונים של החינוך המיוחד (ריפוי בתנועה, במוסיקה ובאמנות) ילמדו "אשכולות בלשון" בקורס מיוחד בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם.
מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך