mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי יסוד - תקשוב ומידענות בחינוך
info היחידה ללימודי תקשוב ומידענות בחינוך, המרכזת:
ד"ר עדי בן דוד
דוא"ל: adibendavid@dyellin.ac.il

 

אנו מאמינים כי

 • "פדגוגיה המתעלמת ממה שהטכנולוגיה מציעה לה היא פדגוגיה אנכרוניסטית הפוגעת בעצמה כיוון שהיא מעקרת את מה שעשוי לאפשר את מימושה" (סלומון, 2000).
   
 • כלים ממוחשבים ושימושי תקשורת מחשבים מסייעים להשגת מטרות למידה והוראה ולעיצוב דרכי חשיבה, התואמים את צרכי הבוגר במאה ה 21.
   
 • על מורי העתיד לחוות למידה משולבת תקשוב ולהתנסות בהוראה בפועל, כחלק מתהליך ההכשרה.
   
 • ראוי לחשוף את פרחי ההוראה ללמידה מרחוק כמנוף ללמידה לאורך החיים (Life Long Learning).

 

מטרות היחידה

להנחיל את תרבות התקשוב לפרחי ההוראה ולסגל המרצים בתחום האקדמי והמעשי.

 

תכני הלימודים

 • הקניית ידע טכני בדגש אקדמי הכולל: חיפוש מידע ברשת האינטרנט, עיבודו מבחינה טקסטואלית, נומרית וגראפית, שילובו בכתיבת עבודה אקדמית והקרנתו בדרכים מגוונות התואמות את צרכי האירוע.

 • היכרות עם סטנדרטים במידענות ותקשוב שהוגדרו ע"י משרד החינוך לאוכלוסיות היעד השונות אליהן מתקשר הסטודנט.

 • הכרות עם תכנית התקשוב הלאומית והדרישות של לומד במאה ה-21, כלומדים וכמורים לעתיד.

 • תכנון, עיצוב והפעלת יחידות לימוד מתוקשבות המשרתות את תכניות הלימודים בהן מתנסה הסטודנט באימוני ההוראה בחינוך הרגיל והמיוחד, תוך שיתוף בין מורי היחידה למדריכים הפדגוגיים והמורים המאמנים בבתי ספר.

 • עיון במחקרים ותיאוריות בתחום שילוב תקשוב בחינוך.

 • למידת חקר ממוקדת תכנים בסביבה דיגיטאלית ובגישה קונסטרוקטיבית על פיה מנחים פרחי הוראה תלמידים מהחטיבה הצעירה.

 • שימוש וניצול המדיה הדיגיטאלית ככלי ביטוי וכאמצעי הוראה.

 • שימוש בכלים ממוחשבים לפיתוח כישורים מוסיקליים המסייעים לתלמידי החינוך המיוחד להתגבר על קשיים ומגבלות.

 • למידה מרחוק בעזרת אתרים מלווים לקורסים וסביבות למידה סינכרונית בה נמצאים המורה ותלמידיו בו-זמנית ליד המחשב המחובר לרשת האינטרנט ללא תלות במקום.

 

 

סדר הלימודים

כל סטודנט הלומד לתואר ראשון ותעודת הוראה חייב בלימוד 2 ש"ש בנושאים מתוקשבים:

 1. קורס "מידענות ותקשוב" – כל סטודנט חייב ללמוד קורס זה בשנה א' של לימודיו במכללה.

 2. קורס "שילוב המחשב בהוראה" – קורס זה יילמד בהתאים למסלול הלימודים של הסטודנט.

 


שימו לב 

 

 • מספר קורסי "תקשוב ומידענות" חובה מועברים מרחוק ובכך מאפשרים לתלמידים להשתתף בקורסים למרות קשיי גישה (מומלץ לסטודנטים בעלי שליטה טובה בכלים מתוקשבים). קורסים מקוונים- (המועברים במלואם בלמידה מרחוק) יסומנו בתכנית הלימודים בסימן computers . בקורסים אלה יקבלו הנרשמים הודעה על מועד ומקום המפגש הראשון עם המורה, שיתקיים פנים-אל-פנים במכללה.

 • קורסי המחשבים ורבים מהקורסים האחרים הנלמדים במכללה מלווים באתר אינטרנט בסביבת Moodle. הגישה לאתר מלווה קורס מותנים ברישום מסודר לקורס. להלן קישור לסביבת Moodle: online.dyellin.ac.il ; הכניסה לקורס מתאפשרת באמצעות שם משתמש וסיסמה הזהים לגישה לאתר המכללה לצפייה בציונים ומצב ההשאלה בספרייה. ניתן לקבל עזרה מהמתרגלים במעבדות המחשבים בחדרים 337 ו 342 בבניין א' בכל ימות הלימודים בין השעות 08:30 – 19:00.

 • כל סטודנט חייב להיות בעל חשבון בדואר אלקטרוני (הנחיות להרשמה אצל המתרגלים).

 • המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים חדרי תרגול ומתרגלים.

 • מרבית אזורי המכללה מאפשרים גישה אלחוטית לאינטרנט.

 • מומלץ להצטייד בדיסק נייד (Disk on key).

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך