mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי יסוד והעשרה

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך והוראה כוללת לימודי יסוד והעשרה בהיקף של 9 ש"ש, המוכרים לתואר.

להלן הפירוט:

לשון עברית
6-2 ש"ש
כל סטודנט חייב בלימודי לשון עברית. הסיווג לרמה בלשון  עברית יעשה על-פי הרכיב המילולי במבחן הפסיכומטרי או על פי ציון מבחן הבגרות בלשון. (הכרה לתואר של 2 ש"ש מלימודי לשון עברית).

אנגלית
8-2 ש"ש
כל סטודנט חייב בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות עד הגעתו לרמת פטור. הסיווג לרמות יעשה על-פי ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או הציון במבחן אמי"ר. (הכרה לתואר של 2 ש"ש מלימודי אנגלית).

תקשוב ומידענות בחינוך
1ש"ש
כל סטודנט חייב בלימודי אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת פטור. (הכרה לתואר של 1 ש"ש).

אזרחות ודמוקרטיה
2 ש"ש
ישראל מדינה יהודית דמוקרטית וקורס בחירה בנושא. (הכרה לתואר של 2 ש"ש).

שוני ומגוון
2 ש"ש (הכרה לתואר של 2 ש"ש).

קורס עזרה ראשונה
2 ש"ש.
הקורס ניתן בימים מרוכזים בתקופת החופשות בהיקף של 44 שעות בודדות. (הקורס הינו חובה לכל הסטודנדים לקבלת תעודת הוראה).

זהירות בדרכים בטחון ובטיחות
1 ש"ש.
קורס מקוון הניתן בסמסטר ב' (הקורס הינו חובה לכל הסטודנדים לקבלת תעודת הוראה).