תכנית להכשרת מדריכי רכיבה טיפולית - לימודים עיוניים

לימודים עיוניים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מרכזת אקדמית: ד"ר מיכל מוטרו, ראש התכנית להכשרת מחנכים טיפוליים בעזרת בעלי חיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, motro@dyellin.ac.il

סגל המרצים: מרצים, פסיכולוגים, אנשי חינוך ווטרינרים המלמדים במכון להכשרת מחנכים טיפוליים בעזרת בעלי חיים במכללה.

היקף הלימודים: 129 שעות אקדמיות.

תוכני הלימודים:

  • קורסים מתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכופיזיולוגיה, הפסיכופתולוגיה והחינוך המיוחד;
  • מיומנויות ודרכי התערבות בתחום הטיפול הרגשי;
  • קורסים המקשרים בין התאוריה לפרקטיקה.


שכר לימוד: 7,500 ₪.