mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

חינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים – הרחבת הסמכה

המפגש של הילד עם בעלי חיים מאפשר לילד להעלות תכנים מעולמו האישי (כמו קשיים, לבטים, משאלות, מחשבות אסורות), ובו-בזמן להביא לידי ביטוי את יכולותיו. בעזרת בעלי חיים עוסק הילד בתהליכים רגשיים וקוגניטיביים בנוכחות והתערבות המחנך הטיפולי. בעלי החיים משמשים כערוץ ללמידה חווייתית, מזמנים לילד תהליכי למידה של כישורים יכולות ותכנים שונים: יכולות חברתיות, אמפתיה, ערכים, ועוד.
הקניית מיומנויות לשילוב בעלי חיים בעבודה רגשית עם ילדים משמעותה:

 • ללמוד לזהות תכנים שמעלה הילד באמצעות הקשר שהוא יוצר עם בעלי החיים הנובעים מעולמו הפנימי;
 • להבחין בכוחות וביכולות של הילד שמתבטאים במפגש שלו עם בעלי החיים;
 • לאפשר לילד להכיר בעלי חיים ולבנות עולם ידע ייחודי;
 • להכיר דרכי התערבות המתאימות להתרחשות שנוצרה במפגש ולהיעזר בהן בצורה מתאימה.

מרכזת התכנית: גב' גילי אולסוונג פרגאי  gilliepo@dyellin.ac.il
סגל המרצים: מרצים ומדריכים מהמכון לטיפול בעזרת בעלי חיים.

תוכני הלימודים:
ציר מרכזי בתכנית הוא העבודה המעשית המלווה והמודרכת לאורך כל תקופת הלימודים, שבה נעשית האינטגרציה בין התחומים השונים לבין האני האישי של כל סטודנט וסטודנט.
התכנית כוללת:

 • קורסים בפסיכולוגיה, בפסיכופתולוגיה, בפסיכיאטריה ובתמונות קליניות של ילדים בחינוך מיוחד;
 • קורסים בביולוגיה: פיזיולוגיה, מוח, הביולוגיה ובית הגידול של בעלי חיים בפינת חי, וטרינריה;
 • קורסים העוסקים בקשר בין אדם לחיה ובהבנת תהליכים רגשיים המיוחדים לקשר – קשר אדם חיה, טיפול בעזרת כלבים, הכרת עבודה טיפולית רגשית בעזרת בעלי חיים עם אוכלוסיות שונות, אתיקה;
 • הדרכות קליניות (בגישה דינמית בעיקר), פרטניות וקבוצתיות.

קהל היעד:
אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג; אקדמאים בעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד; אקדמאים בעלי תעודת הוראה שלא בחינוך המיוחד.

היקף הלימודים:

 • לבעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד - משך הלימודים שנתיים (14 ש"ש בשנה א', 18 ש"ש בשנה ב', סה"כ 32 ש"ש).
 • לחסרי תעודת הוראה בחינוך המיוחד - משך הלימודים שלוש שנים, בשנתיים הראשונות לימודים לתעודת הוראה במכון לחינוך ריפויי ע"ש רחל שז"ר ובשנה השלישית הרחבת הסמכה (תוספת של 14 ש"ש בשנים א' ו- ב' בחינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים, בשנה ג' 18 ש"ש. סה"כ 32 ש"ש).

תנאי קבלה לתכנית להרחבת הסמכה בחינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים:

 • תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד.
 • הערה: מועמדים שאינם בעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד יוכלו ללמוד במקביל לקראת תעודת הוראה בחינוך המיוחד.
 • ציון 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.
 • ריאיון קבלה.

תעודה:

תעודת הרחבת הסמכה ב"חינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים" מטעם משרד החינוך.

שכר הלימוד:
א. אקדמאים בעלי תעודת הוראה בח"מ – משך הלימודים להרחבת הסמכה לחינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים הוא שנתיים לימודים (14 ש"ש בשנה א', שכ"ל בשנה א' הוא 16,000 ₪ , 18 ש"ש בשנה ב', שכ"ל בשנה ב' הוא 16,000 ₪, סה"כ שכר הלימוד עבור התכנית הרחבת הסמכה לחינוך וסיוע בעזרת בע"ח הוא 32,000 ₪ (לא כולל דמי הרשמה ושירותים נלווים).

ב. אקדמאים בעלי תואר ראשון, או בעלי תואר בוגר בהוראה חסרי תעודת הוראה בח"מ - שנתיים ראשונות לימודים לתעודת הוראה במכון לחינוך ריפויי ע"ש רחל שז"ר. שכ"ל בתכנית הוא 150% משכר לימוד מלא ( 13,781 ₪ שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן, לא כולל דמי הרשמה ושירותים נלווים).

בנוסף לשכ"ל לתעודת הוראה בח"מ יש תוספת של 14 ש"ש בשנים א' ו- ב' בחינוך וסיוע בעזרת בעלי חיים, שכ"ל בשנים א' ו- ב' הוא 8,000 ₪ בכל שנה. בשנה ג' - 18 ש"ש. שכ"ל בשנה ג' הוא 16,000 ₪ , סה"כ שכר הלימוד עבור התכנית הרחבת הסמכה לחינוך וסיוע בעזרת בע"ח הוא 32,000 ₪.

 

למה כדאי ללמוד אצלנו בדוד ילין?

 • אנחנו מקפידים כי מקומות ההכשרה המעשית יעמדו בקריטריונים המחמירים של האיגוד המקצועי למטפלים רגשיים בעזרת בעלי חיים - מ.ר.ח.ב.
 • במהלך ההכשרה תזכו: להדרכות פרטנית, להדרכות קבוצתיות בקבוצות קטנות, להכשרה טיפולית בתחום הטיפול הפרטני והטיפול הקבוצתי בעזרת בעלי חיים.
 • יש פינת חי טיפולית מגוונת, שבה נעזרים בלימודים תיאורטיים, בסדנאות, בעבודה המעשית ובמחקר אקדמי.
 • יש ספרייה עשירה וחדרי מולטימדיה וסדנאות שעומדים לרשות הסטודנטים לעבודה הנלווית לעבודה הטיפולית.
 • במכון להכשרת מחנכים טיפוליים מתקיים מחקר בתחום קשר אדם חיה ופסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים ובסיום הלימודים ניתן לבדוק השתלבות באחד מתחומי המחקר .

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרכזת התכנית גב' גילי פרגאו אולסוונג

לפרטים ולהרשמה: היחידה לייעוץ ורישום, בטלפון: 3043*