לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

מידע כללי

מועד פתיחת שנת הלימודים תשע"ה:
יום ראשון, ב' בחשוון תשע"ה, 26 באוקטובר 2014.
הלמודים בחלק מן התכניות והקורסים יתחילו במועד אחר. הודעה על כך תימסר מראש.  

שכר לימוד

 • עובדי הוראה בשנת שבתון משלמים את שכר הלימוד מכספי קרן ההשתלמות, בתוספת דמי הרשמה.
  במקרים בהם קרן ההשתלמות אינה מכסה את תשלום הקורס במלואו, הלומד יחויב
  בהפרש התשלום.
 • לומדים המממנים את לימודיהם בעצמם ישלמו דמי הרשמה, דמי ביטוח ושירותים נלווים וכן שכר לימוד, בדרך כלל על-פי מספר השעות שילמדו (אלא אם צוין אחרת). ניתן לפרוס את התשלומים על פני שנת הלימודים.

גמול השתלמות

 • הלימודים במכללה מוכרים לגמול הן לעובדי משרד החינוך והן לעובדי מוסדות ממשלתיים אחרים.
 • היקף השעות המוכר לגמול בכל תכנית לימודים, מקבץ קורסים או קורס בודד כפוף לתקנות של משרד החינוך, או של המוסד הממשלתי שהלומד עובד בו. 
 • הבירור אם קורס מסוים מוכר לגמול במוסד שהלומד עובד בו הוא באחריות הלומד. המכללה תעניק את החומר הנדרש כדי להשלים את הבירור.
 • תכניות וקורסים המיועדים לעובדי הוראה בלבד – בית הספר ללימודי המשך יהיה אחראי להגשת הבקשה לאישור גמול ולהעברת הדיווחים על גמולי ההשתלמות למשרד החינוך במרוכז, ללא צורך בפנייה אישית של הלומד/ת.
 • תכניות בעלות זיקה לחינוך ולהוראה המתקיימות במסגרות שאינן ייעודיות לעובדי הוראה – על עובד ההוראה לפנות בכתב למפקח על ההשתלמויות עד 45 יום לפני התחלת הלימודים בתכנית לצורך בקשת אישור לגמול השתלמות במסלול אישי. הפנייה תיעשה באמצעות טופס "בקשה לאישור גמול השתלמות במסלול אישי" (את הטופס יש ל"הוריד" מאתר משרד החינוך – או"ח) בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס.
 • עם סיום הלימודים יגיש עובד ההוראה למפקח על ההשתלמויות גיליון ציונים מלא בצירוף האישור שניתן לו טרם לימודיו מהמפקח על ההשתלמויות. 
 • זכאות לקבלת גמול השתלמות מותנית במילוי כל דרישות תכנית הלימודים או הקורס.

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

"אופק חדש"
"אופק חדש" הינו הסכם שכר המחייב את עובדי ההוראה ללמוד 60 שעות מדי שנה לצורך קידומם המקצועי.
תחומי הלימודים נקבעים במשותף על-ידי עובד ההוראה ומנהל בית הספר שבו הוא עובד בהתאם לשלב ההתפתחות בו נמצא עובד ההוראה ברצף הקריירה שלו ולתחומי התפתחותו: תחום הדעת, תחום דידקטי-חינוכי, תחום ניהולי-ארגוני.
 

עובדי הוראה חדשים חייבים להשתתף בשנת עבודתם הראשונה בסדנת ליווי המתקיימת במכללות להוראה בהיקף של 60 שעות, המתחלקות לסדנה בהנחיית סגל המכללה (40 שעות) וליווי אישי בשדה (20 שעות).

עובדי הוראה בדרגות הגבוהות (9-7) עובדי הוראה העומדים בתנאי המעבר מדרגה 6 ומעלה יכולים לבחור אחד מבין הקורסים הבאים: עובד הוראה יוזם, מטמיע ומתעד תכניות חינוכיות; עובד הוראה קורס את עשייתו; הכשרת מורים חונכים ומלווים; עובד הוראה חונך ומלווה בעלי תפקידים וצוותים בבית הספר (למי שעומד בתנאי המעבר מדרגה 8 לדרגה 9); למידה מסרטים ומשיעורים מצולמים; הל"ל - למידה לשם הערכה.

סגני מנהלים קורסי פיתוח מקצועי לסגני מנהלים המכהנים בבתי ספר הנמצאים בתכנית "אופק חדש".


"עוז לתמורה"

פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים: סגן מנהל, רכז שכבה, מחנך כיתה, רכז מקצוע, רכז התאמות ללמידה והבחנות. לבעלי תפקידים בפועל או לקראת כניסתם לתפקיד יוצעו בשנת הלימודים תשע"ה קורסים לפיתוח מקצועי הבנויים על-פי המתווה של משרד החינוך.

תכניות וקורסים נוספים לעובדי הוראה

בית הספר ללימודי המשך מציע תכניות וקורסים נוספים העוסקים בנושאים מגוונים. על עובד ההוראה לברר אם התכנית או הקורס שבהם הוא מעוניין להשתלם מוכרים לגמול ב"אופק חדש", או ב"עוז לתמורה", או במתכונת הגמולים הקודמת.שינויים וביטולים בתכניות הלימודים
במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת המכללה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים, לדחות את פתיחתו של קורס, או לבטל קורס שמכסת המשתתפים בו אינה מלאה. הודעה על כך תימסר למועמד מוקדם ככל האפשר.

לפרטים, ייעוץ והכוון

יועצי הלימודים בבית הספר ללימודי המשך ישמחו לעמוד לרשותכם ולמסור מידע נוסף על תכניות הלימודים והקורסים, לייעץ ולהתאים תכנית לימודים לכל לומד.

 שעות הקבלה: ימים ראשון–חמישי בין השעות 9:00–12:00 , 13:0016:00. טל': 02-6587528; 02-6587541 טלפקס: 02-6587522,  דוא"ל: hemshech@dyellin.ac.il.

מזכירות בית הספר ללימודי המשך

שעות הקבלה: ימים ראשון–חמישי בין השעות 9:00–12:00, 15:00-13:00.
טל': 02-6587520; 02-6587542; 02-6558121 טלפקס: 02-6587522,

 
כתובתנו: בית הספר ללימודי המשך
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
רח' מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים 9103501.

 

 
download לצפייה והורדת ידיעון ההרשמה של המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות לחצו כאן