"הגינה המאפשרת": גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול

"הגינה המאפשרת" מזמנת עבודה עם צמחים במרחבים פתוחים כגון: גינות או סגורים כגון: חדרים, כיתות, חממות ועוד, במטרה להביא לשיפור איכות החיים של העוסקים בה. העבודה בגינה מאפשרת גינון חינוכי טיפולי ומתמקדת באדם, בחוויותיו ובצרכיו ולאו דווקא בתוצרת או ביבול הגנני-חקלאי. היא עשויה להיטיב עם כל אדם באשר הוא: מתלמידי גני ילדים ובתי הספר ועד לקשישים, מאנשים בריאים וחזקים ועד אנשים עם מחלות ומוגבלויות מורכבות. בהשתלמות זו נחשפים הלומדים לעקרונות ולעיקרי היצירה והעבודה בגינות.

מרכזת: ד"ר מיכל יובל, מרכזת הגן האקולוגי במכללה, מייסדת שותפה של המכון לחינוך לקיימות. myuval@dyellin.ac.il.

סגל המרצים ותחומי הדעת: ד"ר מיכל יובל – מרכזת ההשתלמות, בוטניקה, אקולוגיה של צמחים, גינון אקולוגי; מר דני פרדקין – גינון אקולוגי ועבודה טיפולית בגינה; גב' תמי מור – מרכזת ההתנסות המעשית, פסיכותרפיה וגינון טיפולי; מר שלמה שפירא – פסיכולוגיה התפתחותית.

קהל היעד: מורים, מחנכים, יועצים, מדריכים, גננים ותיקים ומטפלים.

מטרות הלימודים:

  • הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הגינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול והתאמתם לעבודה עם אוכלוסיות שונות;
  • בניית בסיס ידע נרחב בנושא עולם הצמחים, שימושיהם בגינה ועקרונות הגינון;
  • הכרת מושגי יסוד וגישות בתחום הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה וגישות בטיפול;
  • הכרת מאפייני אוכלוסיות שונות בעלות צרכים מיוחדים.

תחומי הדעת ותוכני הלימודים:

  • עולם הצמחים והגינה: הכרת צמחי הגינה הטיפולית; עקרונות תכנון, הקמת גינה ואחזקתה;
  • יסודות בפסיכולוגיה ובפסיכופתולוגיה;
  • היכרות אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים;
  • גינון חינוכי-טיפולי: העבודה עם צמחים לרווחת אנשים. בניית תכנית טיפולית החוזה הטיפולי, התחלה, מהלך וסיום הקשר החינוכי-טיפולי, הפרט והקבוצה, תיאורי מקרה וניתוחם, סדנאות ומעבדה בגינה ובחללים סגורים;

השיעורים כוללים הרצאות, מעבדות, סדנאות, התנסות בעבודה מעשית בגינה ובחללים סגורים וסיורים לימודיים בגינות טיפוליות ובמשתלות.

מבנה והיקף הלימודים:

236 שעות על פי המבנה הבא:
א. הכשרה בסיסית: היכרות עם תחומי הדעת כמתואר לעיל. 168 שעות (6 ש"ש) 28 מפגשים בני 6 שעות,
ב. ליווי והדרכה בהתנסות מעשית במסגרת חינוכית-טיפולית. 28 שעות (1 ש"ש)
ג. התנסות מעשית. בהיקף של 40 שעות לפחות, במסגרות שאושרו על ידי רכזת ההתנסות המעשית.

דרישות ההשתלמות:
השתתפות פעילה בלפחות 80% מהמפגשים. חוות דעת מרצי הקורס והגשת עבודות גמר כנדרש.

תעודה: לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

תנאי קבלה: ריאיון אישי; יתרון ללימודים קודמים ו/או ניסיון בתחומי חינוך וטיפול, אין צורך ברקע בתחום הגינון.

גמול השתלמות: על-פי התקנות של משרד החינוך.